תרגום: אשרור הנחיות האכיפה של קוד ההתנהגות האוניברסלי

הבחירות האלה צריכות להיות מוגדרות באתר vote.wikimedia.org