פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין שינוי בגודל, לפני 8 שנים
מ
110 לפנה"ס הועבר להעשור האחרון של המאה ה-2 לפנה"ס: הערך עוסק בכל העשור ולא רק בשנת 110 לפנה"ס