הבדלים בין גרסאות בדף "רבי יוסי ברבי יהודה"

אין תקציר עריכה
 
רבי יוסי היה חבר של רבי יהודה הנשיא{{הערה|1=זאב יעבץ, [http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=36988&hilite=24fdd92b-5a89-4c50-a433-c4c0490a4485&st=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99+%D7%91%D7%9F+%D7%A8%D7%91%D7%99+%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94&pgnum=196 תולדות ישראל] עמ' 196.}}.
==מתורתו==
 
פסקיו של רבי יהודה מוזכרים בתלמוד פעמים רבות. אחת מהם, הוא בסוגיית [[ייעוד]]{{הערה|קידושין י"ט ע"ב.}}, דין מקראי שמשמעו כי מי שברשותו [[אמה עבריה]], שהיא בת הנמכרת על ידי אביה לעבוד ברשות הקונה, בעודה קטנה, מצווה עליו להתחתן עימה, על ידי שמייעדה ומייחדה לאישות, ובכך, המעות הראשונות שנתן לאביה כדי לקנותה לשפחה – נהפכים למפרע למעות קידושין. לפי דעתו של [[רבי יוסי ברבי יהודה]], הקידושין נעשים בחוב המעות שנותר מתוך המעות הראשונות, המחייב אותה להשלים את העבודה שנתן לאביה, ולכן דווקא אם מתוך שש השנים שנמכרה נותר זמן עבודה השווה [[פרוטה]], היא מקודשת{{הערה|לפי דעתם של שאר חכמים, המעות הראשונות נהפכים למפרע למעות קידושין, ולכן אם הלך האב וקידש את בתו לאחר שמכר אותה לאמה עבריה, יכול עדיין האדון לקיים בה את מצוות ייעוד, שכן בכך הוא מברר למפרע שהמעות המעות הראשונות ניתנו לקידושין על ידו, ולא יכול היה השני לקדשה. בגמרא גם ישנה דיעה אחרת, האומרת כי למרות זאת יש צורך שישאר בזמן שנשאר עליה לעבוד, שווי של שווה פרוטה, שכן נלמד מהפסוק "והפדה".}}.
==קישורים חיצוניים==
*שמואל זיסל לוין, [http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=30953&hilite=e2b1759b-b6ed-4746-a076-68c16b912e6d&st=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99+%D7%91%D7%9F+%D7%A8%D7%91%D7%99+%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94&pgnum=13 המשתגע] עמ' 13.