הבדלים בין גרסאות בדף "מודל ישויות קשרים"

*The Relational Model for Database Management: Version 2, Codd E. F., Addison-Wesley, 1990
*Chen P.P., The entity-relationship model: toward a unified view of data, ACM Transactions on Database Systems, 1:1, pp. 9-36, 1966
* Abraham Silberschatz, Henry F. Korth & S.SudarshanSudarshaalaan, '''Database System Concepts''', McGraw-HILL International Edition, Fifth Edition(2006).
</div>
 
משתמש אלמוני