דמי מחלה – הבדלי גרסאות

נוספו 515 בתים ,  לפני 11 שנים
שיפור ניסוח
מ (ז)
(שיפור ניסוח)
'''דמי מחלה''' הם תשלום שניתן ל[[עובד]] עבור תקופה שבה נעדר מעבודתו ולא קיבל שכר רגיל, מפאת מחלה.
 
בחלק ממקומות העבודה ברחבי העולם משולמים דמי המחלה לעובדים כחלק מהזכויות הניתנות להם ב[[חוזה העבודה]] במסגרת המדיניות של המעביד, ובחלק משולמים דמי המחלה בהתאם ל[[חקיקה]] של המדינה בנושא, כחלק מ[[זכויות עובדים|זכויות העובדים]] המעוגנות בחוק. לפחות בכ-145 מדינות בעולם מספקותנהוג תשלום דמי מחלה לעובדים עבור תקופת מחלה קצרה או ארוכהכלשהי, מתוכןכאשר ב-127 מדינות מציעותנהוג תשלום דמי מחלה עבור תקופה של שבוע או יותר, סך הכל, במשך מדישנת שנהעבודה.{{הערה|Jody Heymann, Alison Earle, and Jeffrey Hayes, [http://www.mcgill.ca/files/ihsp/WFEIFinal2007.pdf ''The Work, Family and Equity Index: How Does the United States Measure Up?''], Institute for Health & Social Policy, 2007}}
 
==בישראל==
בישראל מוסדרת הזכות לדמילקבלת דמי מחלה ב[[חוק דמי מחלה]], אך. חוק זה שונה מהותית מיתר [[חוקי מגן|חוקי המגן]] בתחום דיני העבודה. חוקי המגן חלים על כל העובדים, וקובעים זכויות מינימוםמינימליות, שאיןשלא לתתניתן פחותלפגוע מהן.בהן לעומתם,או להתנות עליהן בחוזה אישי שבין המעביד לעובד. חוק דמי מחלה אינו חל על מי שנושא זה מוסדר לגביו באופןבמסגרת הסכם קיבוצי (אך הוא חל על מי שנושא זה מוסדר לגביו בחוזה אישי), וזאת מפני שהסכם קיבוצי תמיד רק מרחיב את זכויות העובד שמכוח החוק, ואינו מצמצם אותן. בנוסףבהתאם לזאת, הזכות לחוקלקבלת דמי מחלה, מוסדרת הזכותלגבי לדמיעובדים מחלהרבים בבמשק בהתאם ל[[הסכם קיבוצי|הסכמים קיבוציים]], שלחלקהחלים מהםעליהם, שלחלקם הוצאו [[צו הרחבה|צווי הרחבה]] שהרחיבו את תחולתם על כל העובדים בתחום מסויים במשק או אף בתחומים נוספים.
 
בהתאם לחוק, העובד זכאי ל-18 ימי מחלה בתשלום בשנה, כפוף להמצאת אישור רפואי על מחלתו. זכות זו ניתנת לצבירה עד 90 ימי מחלה. התשלום בעד ימי המחלה הוא: