הבדלים בין גרסאות בדף "אמנון כהן (מזרחן)"

* [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PrasIsrael/Tashsaz/AmnonCohen/nmk.htm נימוקי השופטים להענקת פרס ישראל לאמנון כהן, באתר פרס ישראל]
* אמנון כהן, [http://toldot.cet.ac.il/movie7.aspx יהודי ירושלים תחת השלטון העות'מאני: האם אכן היו מיעוט מדוכא?], הרצאה מצולמת, "תולדוט, אתר ההיסטוריה"
* אמנון כהן, [http://www.youtube.com/watch?v=f74eUZcrQK4&feature=relmfu יהודי ירושלים תחת השלטון העות'מאני], הרצאה מצולמת, אתר האוניברסיטה העברית ביו טיוב, 9 באוגוסט 2009
* אמנון כהן, [http://jic.tau.ac.il/moreshet/reshuma.asp?key=1100609 צורפים יהודים בירושלים בראשית התקופה העות'מאנית], פעמים 11, תשמ"ב 1982, עמ' 50-46.
* [http://jic.tau.ac.il/moreshet/reshuma.asp?key=1000920 עדות מפי עובדיה ידידיה אשר עלה לארץ-ישראל בשנת 1919, הקדמה והערות לעדות - אמנון כהן], פעמים, 5, תש"ם 1980, עמ' 93-87.