הבדלים בין גרסאות בדף "דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה"

אין תקציר עריכה
(יצירת דף עם התוכן "{{בעבודה}} בהלכה, הכלל '''דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה''' הוא כלל האומר כי כאשר יש ...")
 
בהלכה, הכלל '''דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה''' הוא כלל האומר כי כאשר יש שטח קטן הסמוך לשטח גדול ואין ביניהם [[מחיצה (הלכה)|מחיצות]] - שכך שללא הכלל היינו אמורים להחשיב את שני החלקים כשטח אחד גדול, ומחדש הכלל שלשטח הגדול יש השפעה על השטח הקטן, אך לשטח הקטן לא תהיה השפעה על השטח הגדול.
==מקור==
המקור לכלל זה נלמד ממשנה במסכת עירובין{{הערה|{{בבלי|ערובין|צב|א}}}} המתייחסת לחצר גדולה שמחיצתה נפרצה לקטנה בפרצה של עשר אמות ונחשבת כפתח, שהחצר הגדולה מותרת בטלטול, כי אינה פרוצה למקום האסור לה במילואה, אך החצר הקטנה אסורה בטלטול כי היא נחשבת ל"חצר שנפרצה במלואה למקום האסור לה", כלומר מכיוון שאין כל מחיצה בינה לחצר השנייה (שהרי המחיצה של החצר הגדולה היא רק '''מחוץ''' לשטח החצר הקטנה) נחשבת החצר הקטנה כמחוברת לחצר הגדולה, ומכיון שתושביה לא עירבו יחד עם תושבי החצר הגדולה, אוסרים תושבי הגדולה את הטלטול בחצר הקטנה, אך ההפך - לא; אין תושבי החצר הקטנה נחשבים כמתגוררים בחצר הגדולה.
 
בבית מדרש שבה ישבו [[רבה]], [[רבי זירא] ו[[רבה בר רב חנן]] - מגדולי האמוראים של הדור הרביעי, ולפניהם ישב [[אביי]] - מי שעתיד להיות גדול האמוראים בדור החמישי וראש ישיבת פומבדיתא, הם למדו ממשנה זו, כי "דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה"
 
בביתב[[בית מדרש]] שבה ישבו [[רבה]], [[רבי זירא] ו[[רבה בר רב חנן]] - מגדולי האמוראים של הדור הרביעי, ולפניהם ישב [[אביי]] - מי שעתיד להיות גדול האמוראים בדור החמישי וראש ישיבת פומבדיתא, הם למדו ממשנה זו, כי "דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה"
===דוגמאות===
לכלל זה השפעה על הלכות רבות:
===כלאיים===
 
*בעניין [[כלאיים]]: התורה אוסרת לזרוע ב[[ספר ויקרא]] ב[[פרשת קדושים]] נאמר:
{{ציטוט| תוכן="אֶת-חֻקֹּתַי, תִּשְׁמֹרוּ--בְּהֶמְתְּךָ לֹא-תַרְבִּיעַ כִּלְאַיִם, ''' שָׂדְךָ לֹא-תִזְרַע כִּלְאָיִם''' וּבֶגֶד כִּלְאַיִם שַׁעַטְנֵז, לֹא יַעֲלֶה עָלֶיךָ."|מקור=ויקרא יט, יט}}
 
אסור לזרוע חרצן ענבים עם שני מיני זרעים אחרים של תבואה, קטניות או ירקות, וכן אסור לזרוע בסמוך לגפן או לכרם זרעים אחרים של תבואה, קטניות או ירקות. שיעור ההרחקה מגפן יחידית: 6 טפחים, מן הכרם: 4 אמות. אם זרע שתי מיני זרעים במקום אחד, ללא גדר מפסיק ביניהם, נאסרים הזרעים, וכאמור בפסוק: "פן תקדש המליאה", והם טעונים שריפה.
 
ההלכה אומרת, שאם יש גדר בין הזרעים לגפן, אין הדברים נחשב לכלאיים, ואין נאסרים הפירות. השאלה היא מה תהיה ההלכה אם יש חלקת שדה קטנה הסמוכה לחלקת שדה גדולה, במקרה כזה, לפי כלל זה, אם יהיו גפנים בשטח הגדול, אסור יהיה לזרוע זרעים בחצר הקטנה, שכן נחשב הדבר כאילו בקטנה ישנן גפנים יחד עם זרעים, ואם זרע הזרעים אסורים, והגפנים מותרים, שכן אין בכוח השטח הקטן להשפיע על השטח הגדול, וכאשר ההתייחסות היא אל הגפנים שבשטח הגדול אין לזרעים שבשטח הקטן השפעה עליהם.
 
כך גם נפסק להלכה ב{{רמב"ם||גירושין|ה}}, ב[[סמ"ג]]{{הערה|עשין נ'}}, ב[[טור]] ו[[שולחן ערוך]]{{הערה|{{שולחן ערוך|אבן העזר|קלט|ט}}.
*בהלכות [[גט]]: ההלכה היא שכאשר אדם רוצה לגרש את אשתו, הוא לא חייב לתת לה את שטר הגט בידיה, והוא יכול להסתפק בזריקת הגט לשטח השייך לה אם היא נמצאת בו באותה שעה{{הערה|{{בבלי|גיטין|עז|ב}}}}. השאלה היא מה תהיה ההלכה אם זרק אדם גט לתוך שטח קטן הצמוד לשטח גדול שבו עומדת האשה או ההפך; לפי הכלל, אם האשה היא בשטח הגדול והגט בשטח הקטן, לא יחשב הגט כאילו הגיע ליד האשה ואינה מגורשת, שכן אין לשטח הקטן השפעה על הנמצא בשטח הגדול, אבל אם האשה היתה בשטח הקטן והגט נזרק לתוך השטח הגדול תחשב האשה כמגורשת.
===גט===
*בהלכות [[גט]]: ההלכה היא שכאשר אדם רוצה [[גירושין|לגרש]] את אשתו, הוא לא חייב לתת לה את שטר הגט בידיה, והוא יכול להסתפק בזריקת הגט לשטח השייך לה אם היא נמצאת בו באותה שעה{{הערה|{{בבלי|גיטין|עז|ב}}}}. השאלה היא מה תהיה ההלכה אם זרק אדם גט לתוך שטח קטן הצמוד לשטח גדול שבו עומדת האשה או ההפך; לפי הכלל, אם האשה היא בשטח הגדול והגט בשטח הקטן, לא יחשב הגט כאילו הגיע ליד האשה ואינה מגורשת, שכן אין לשטח הקטן השפעה על הנמצא בשטח הגדול, אבל אם האשה היתה בשטח הקטן והגט נזרק לתוך השטח הגדול תחשב האשה כמגורשת.
 
*בהלכות [[תפילה בציבור]]: אם היה ציבור בחצר הגדולה ושליח ציבור עומד בחצר הקטנה, יוצאים הציבור ידי חובתן, שכן נחשב הדבר