הבדלים בין גרסאות בדף "דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה"

אין תקציר עריכה
===גט===
*בהלכות [[גט]]: ההלכה היא שכאשר אדם רוצה [[גירושין|לגרש]] את אשתו, הוא לא חייב לתת לה את שטר הגט בידיה, והוא יכול להסתפק בזריקת הגט לשטח השייך לה אם היא נמצאת בו באותה שעה{{הערה|{{בבלי|גיטין|עז|ב}}}}. השאלה היא מה תהיה ההלכה אם זרק אדם גט לתוך שטח קטן הצמוד לשטח גדול שבו עומדת האשה או ההפך; לפי הכלל, אם האשה היא בשטח הגדול והגט בשטח הקטן, לא יחשב הגט כאילו הגיע ליד האשה ואינה מגורשת, שכן אין לשטח הקטן השפעה על הנמצא בשטח הגדול, אבל אם האשה היתה בשטח הקטן והגט נזרק לתוך השטח הגדול תחשב האשה כמגורשת.
===תפילה בציבור===
*בהלכות [[תפילה בציבור]]: אם היה ציבור בחצר הגדולה ושליח ציבור עומד בחצר הקטנה, יוצאים הציבור ידי חובתן, שכן נחשב הדבר כאילו שליח הציבור עומד בחצר הגדולה, אבל אם השליח ציבור בחצר הגדולה והציבור בשטח הקטן, לא ניתן להחשיב את שליח הציבור כעומד בשטח הקטן.
 
 
כך גם נפסק להלכה ב[[רמב"ם]]{{הערה|{{רמב"ם|אהבה|תפילה|ח|ז}}}}, וב[[שולחן ערוך]]{{הערה|{{שולחן ערוך|אורח חיים|נה|יז}}.}}.
 
===צואה===
*תפילה במקום שיש בו צואה: על פי ההלכה אסור להתפלל במקום שיש בו [[צואה]]. אם יש צואה בחצר הגדולה אסור לקרות קריאת שמע בקטנה, כי ככל שהדבר נוגע להשפעה על החצר הקטנה, ניתן להחשיב את שני החצירות לאחת, אך אם יש צואה בקטנה מותר לקרות קריאת שמע בגדולה. כך גם נפסק להלכה{{הערה|{{רמב"ם|אהבה|תפילה|ח|ח}}, {{שולחן ערוך|אורח חיים|עט|ג}}.}}.
 
על הלכה ספיציפית זו, חולק האמורא [[אביי]], והוא סובר שלא ייתכן שמחיצה תשפיע לאסור, מחיצה היא הלכה המתרת פעולות שנאסרו, אך לא ייתכן שהמחיצה תאסור פעולות שהותרו ללא המחיצה.