הבדלים בין גרסאות בדף "רבה בר רב הונא"

(מהערך רב חסדא)
רבה בר רב הונא היה בנו של האמורא הנודע [[רב הונא]], שהיה גם רבו המובהק, וכונה על ידו "אבי מורי".{{הערה|[[תלמוד בבלי]], [[S:מעילה טז ב|מסכת מעילה, דף ט"ז, ב']]; [[S:גיטין כט ב|מסכת גיטין, דף כ"ט, ב']].}} בצעירותו עוד הספיק ללמוד מהאמוראים המפורסמים [[רב (אמורא)|רב]]{{הערה|כך לדוגמה הוא מוסר כמה אמרות בשמו; תלמוד בבלי, [[S:בבא בתרא קלו ב|מסכת בבא בתרא, דף קל"ו, ב']]; [[S:ברכות כה א|מסכת ברכות, דף כ"ה, א']]; ו[[S:שבת צז א|מסכת שבת, דף צ"ז, א']].}} ו[[שמואל (אמורא)|שמואל]].{{הערה|תלמוד בבלי, [[S:עירובין מט א|מסכת עירובין, דף מ"ט, א']].}}
 
בבית מדרשו של אביו, רב הונא, הוא הכיר את [[רב חסדא]] - תלמיד נודע אחר של אביו - והם הפכו לחברים קרובים, ובילו יחד רבות, טיילו, למדו ואף [[דיין (הלכה)|דנו]] יחדיו.{{הערה|תלמוד בבלי, [[S:שבת פט א|מסכת שבת, דף פ"ט, א']]; [[S:נזיר לב א|מסכת נזיר, דף ל"ב, א']].}} רבה בר רב הונא העריך את רב חסדא וכינה אותו "בקיא בדבר הלכה".{{הערה|תלמוד בבלי, [[S:גיטין פו ב|מסכת גיטין, דף פ"ו, ב']].}} מסופר כי רב חסדא ורבה בר רב הונא היו הולכים (מפליגים) בספינהץבספינה. אמרה להם גבירה אחת (שהייתה [[גוי]]ה): הושיבוני עימכם בספינה! לא הסכימו. אמרה דבר ([[כישוף|לחש]]), ואסרה את הספינה. אמרו הם דבר, ושחררו את הספינה<ref>בבלי, חולין קה ע"ב.</ref>.
 
==הערכה==