הבדלים בין גרסאות בדף "כלכלה דמוקרטית"

אין תקציר עריכה
מ
'''כלכלה דמוקרטית''' (או "דמוקרטיה כלכלית"; באנגלית: '''Economic Democracy''') היאמציעה מושגחזון המתייחסשל למערךמדינה שלעם תאוריותשוק חברתיות-כלכליות,חופשי המציעותכשהעובדים חזוןשותפים לפיובניהול המבנההחברות שלהמסחריות חברותהפועלות בתחומה מסחריותוברווחיהן. כלומר, [[תאגיד | תאגידים]] וארגונים למטרות רווח במדינה יתבססיתבססו על שיתוף של ציבור נרחב ברווחים ובהליכי קבלת ההחלטות - להבדיל מהמצב כיום במסגרתו שולטים בחברות מספר מצומצם של [[בעלי מניות]] שליטה או שליחיהם (חברי הוועד המנהל). ל"כלכלה דמוקרטית", אין הגדרה מובהקת אחת, אלא היא מציעהמושג רחב הכולל מספר מודלים ותיאוריות בעלי חפיפה רעיונית גבוהה. בהכללהעל ניתןפי לומר כירוב, חזון הכלכלה הדמוקרטית הואמעלה כזהעל בונס המדינהמדינה תהיהבה מורכבתיפעלו מארגוניםארגונים שמזכירים יותר [[קואופרטיב | קואופרטיבים]] מאשר חברות מסחריות במובן הרגיל של המילה. מהבחינה הזו הכלכלה הדמוקרטית משלבת חזון של כלכלת שוק עם [[סוציאליזם]] (מה שמכונה לעתים "[[סוציאליזם של שוק]]") - מחד היא יוצרתמחייבת מבנה של חלוקה מחדש של ההון בתוךבמסגרת כלהחברות ארגון המכוון עצמו למטרות רווחהמסחריות, ומאידך היא נסמכתלא בעיקרנשענת על הדינמיקההתערבות ששוקממשלתית זהבכלכלה יצור"מלמעלה", באופןברמה טבעי,המדינתית ולא(כמו עלבסוציאל-דמוקרטיה)- הגדלתאלא ההתערבותנסמכת הממשלתיתבעיקר בכלכלהעל "מלמעלה"הדינמיקה של השוק החופשי.
 
 
משתמש אלמוני