הבדלים בין גרסאות בדף "מלאכת קוצר"

נוספו 338 בתים ,  לפני 9 שנים
נחלקו התלמודים האם מלאכת קוצר הינה רק בגידולי קרקע או לא. לפי דעת ה[[תלמוד ירושלמי]]{{הערה|מסכת שבת פרק כ"ג}} גם ה[[דייג]] נחשב ל"קוצר", מכיון שכל הפרשת דבר ממקום גידולו נחשב ל"קוצר", והפרשת הדג מהמים גם היא כזו. לעומת זאת, כותבים ה[[ראשונים]] שהתלמוד בבלי אינו סבור כך, ולכן המושיט ידו למעי בהמה ודלדלה את העובר במעיה (הפרידו ממקור חיותו){{הערה|{{בבלי|בבא בתרא|קז|א}}.}} אינו חייב משום קוצר אלא משום נטילת נשמה. כמו כן כתב ה[[ריטב"א]], שלפי הירושלמי גם [[חליבה]], נחשבת ל"קוצר".
 
נחלקו האחרונים, בשיטת הירושלמי, האם גם חובל בעל חי ומוציא ממנו דם או שוחט נחשב ל"קוצר", ה[[מנחת חינוך]] כותב שגם זו היא קצירה מכיוון שמפריד את הדם ממקום חיותו, אך ה"אש דת"{{הערה|1=[http://books.google.com/books?id=FZE_AAAAYAAJ&pg=PA130&lpg=PA130&dq=%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%92%D7%95%D7%96%D7%96&source=bl&ots=H4O8JmtJfe&sig=C01dvgzqua335UjmTFFBIm4q5Rc&hl=en&ei=OIpSToyoGciSgQeY6JiGBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CBwQ6AEwAQ#v=onepage&q=%D7%A7%D7%95%D7%A6%D7%A8%20%D7%92%D7%95%D7%96%D7%96&f=false מלאכת הזורע והקוצר עמ' סד]}} חלוק עליו, והוא סובר שחלוק דין החובל והשוחט המפריד שני דברים שכל אחד זקוק לשני כדי לחיות, מאשר חליבה.
 
אחת מהדוגמאות למלאכה זו, הוא המוציא [[דג]] מה[[מים]] שחיובו הוא משום שהוא מוציא אותו ממקום חיותו. לעומת זאת, כל תלישה של דבר שאינה ממקום חיותו, כגון הוצאת [[פרח]] תלוש מהמים, ענבים תלושים מאשכול [[ענבים]], אינם נחשבים לתולש.