הבדלים בין גרסאות בדף "שריונית וייט"

עם סיום המנדט והתחלת פלישת צבאות ערב ב-15 במאי, עדיין לא היו שריוניות מותקנות ומוכנות לפעילות מבצעית.
 
שריוניות הצריח נבנו על בסיס השריוניותמספר האמריקאיותסוגי שריוניות מתקופת מלחמת העולם השנייה: שריונית מתוצרת אמריקאיות מסוג [[Scout Car M3]], מתקופת מלחמת העולם השנייהעל וכן עלבסיס משאיות ה-[[GMC סיגרה]] ועלוכן על בסיס שריוניות של המשטרה הבריטית מסוג Otter [[שריונית אוטר|אוטר]] 1 G.M. Mk1.
שריוניות ה- M 3 היו במקור עם חלק עליון פתוח ללא צריח. תוכנית השריונית של שמ"ש כללה סגירת הצד העליון, התקנת כנה למקלע קדמי מסוג [[MG34]] לצד מושב הנהג, וכן בניית צריח מסתובב על הגג והתקנת מקלע נוסף בצריח.