הבדלים בין גרסאות בדף "אין עונשין אלא אם כן מזהירין"

 
ב"פירוש ה[[משנה|משניות]] לה[[רמב"ם]]", מבואר שדין ההתראה על פיו חייבים להתרות בעובר עבירה שהדבר אסור ונושא עונש, נובע אף הוא מיסוד הכלל, שאין עונשין אלא אם כן מזהירין.
==טעם הכלל==
 
ב[[ספר החינוך]] מנמק את הכלל: