הבדלים בין גרסאות בדף "אין עונשין אלא אם כן מזהירין"

עריכת הפתיח
(עריכת הפתיח)
'''אין עונשין אלא אם כן מזהירין''' הוא כלל תלמודי, לפיו התורה אינה מחייבת בעונשים על עבירות, מבלי שהיא כותבת בפירוש גם את האזהרה עבורשלא עבירות אלה.
==גדרי הכלל==
עיקרון זה מופיע רבות בדרשות חז"ל אודות איסורי תורה, כאשר הגמרא מביאה את הפסוק המורה על העונש: "עונש מצינו, אזהרה מנין?". כמו כן בעניין חלק ממצוות בני נח מביאה הגמרא הוכחה שהן הוזהרו עליהן, משום שנכתב לגביהן "ובגלל התועבות האלה השם מוריש אותם מפניך" והרי "לא ענש הכתוב אלא אם כן הזהיר" אם כן מסיקים מכך שהן הוזהרו עליהן, למרות שזה לא מפורש בתורה.