הבדלים בין גרסאות בדף "רבי יוסי ברבי יהודה"

אין תקציר עריכה
==מתורתו==
 
פסקיו של רבי יהודה מוזכרים בתלמוד פעמים רבות, ואף מה[[אגדה]] אין הוא מושך את ידו. רבים מפסקיו אקוטאליים כיום, ונידונים בהרחבה בספרי הפוסקים. כך למשל הוא מתיר ללכת מעל מקום טמא ב"אוהל זרוק" שאינו נוגע בקרקע (דוגמא אקטואלית - [[מטוס]]), שכן הוא נחשב כרשות נפרדת{{הערה|לערך מורחב, ראה בערך על [[טומאת ארץ העמים]].}}, הוא דן באיסור חדש בחוץ לארץ, שאלה קשה השנויה במחלוקת גדולה, האם הוא נוהג בחוץ לארץ, והוא מכריע: {{ציטוטון|עומר בא בחו"ל, ומה אני מקיים "כי תבואו אל הארץ"{{הערה|{{תנ"ך|ויקרא|כג}}.}}, שלא נתחייבו בעומר לפני כשנכנסו לארץ, וקסבר חדש בחו"ל מדאורייתא היא, דכתיב "במושבותיכם", כל מקום שאתם יושבים משמע}}{{הערה|{{בבלי|מנחות|פד|א}}.}}.
 
רבי חנינא מ[[ישיבת סורא|סורא]], היה מזהיר בדרשותיו, שלא יאמר אדם לאשתו "אל תתייחדי עם פלוני", שכן יש לחשוש לשיטת רבי יוסי בן רבי יהודה, שגם כיום נוהג דין [[סוטה]], ואז תהא אסורה לו אם תתייחד עימו.
{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=בשעה ששוקלין עונות אדם עם זכיותיו אין מחשבין עליו עון שחטא בו תחלה ולא שני אלא משלישי ואילך אם נמצאו עונותיו משלישי ואילך מרובין על זכיותיו אותם שתי עונות מצטרפים ודנין אותו על הכל. ואם נמצאו זכיותיו כנגד עונותיו אשר מעון שלישי ואילך מעבירים כל עונותיו ראשון ראשון. לפי שהשלישי נחשב ראשון שכבר נמחלו השנים. וכן הרביעי הרי הוא ראשון שכבר נמחל השלישי וכן עד סופן. במה דברים אמורים ביחיד שנאמר הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר. אבל הצבור תולין להן עון ראשון שני ושלישי שנאמר על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. וכשמחשבין להן על דרך זה מחשבין להן מרביעי ואילך.}}
 
לעומת זאת, הראב"ד{{הערה|1=[http://hebrewbooks.org/dtrambam.aspx?hilite=d64f55ef-8ae1-48a0-b8cd-62301a21d8c8&st=&hitnum=9 על הרמב"ם שם].}} מתקומם על השילוב בין שני המאמרים, והוא סבור שבעוד שמאמרו של רבי יוסי ברבי יהודה מדובר כלפי העבירות עצמם, ששלושת הראשונים מחולים לו מיד אם עשה תשובה (ללא צורך ב[[ייסורים]] ו[[יום הכיפורים]], הרי שהמאמר מוזכר במסכת ראש השנה עניינו ביום הדין הגדול, שלאחר המיתה, ונועד להציל את הבינונים, שחשבונם - מחצה זכויות ומחצה עוונות, מה[[גיהנום]].
 
==קישורים חיצוניים==
*שמואל זיסל לוין, [http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=30953&hilite=e2b1759b-b6ed-4746-a076-68c16b912e6d&st=%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99+%D7%91%D7%9F+%D7%A8%D7%91%D7%99+%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94&pgnum=13 המשתגע] עמ' 13.
 
== הערות שוליים ==