הבדלים בין גרסאות בדף "טעמי המנהגים ומקורי הדינים"

מ
מ (בוט החלפות: שנייה; יידיש; {{הערות שוליים}};)
מנהגים אלו נאספו ממאות ספרים: כתבי [[ראשונים]], [[ספר הזוהר]], פוסקי הלכה, מנהגי [[אדמו"ר|אדמו"רים]] ואף סיפורי חסידים ממגוון הזרמים החסידיים.
 
הספר כולל גם דינים רבים שמבחינה הלכתית מדויקת אינם מוגדרים כמנהג, אלא כחובה [[מדאורייתא|מן התורה]] או [[מדרבנן|מתקנת חז"ל]]. ככלל, אין בספר הבחנה בין הרבדים השונים של הדינים והמנהגים המובאים בו, מבחינת חשיבותם ההלכתית וסידרם הכרונולוגי. כך, למשל, בענייני [[קידוש]] ב[[שבת]] מובא בו "טעם שמברך על היין תחילה ואחר כך מברך על היום", שהוא הלכה מפורשת ב[[משנה]] וב[[תלמוד]] (כאשר המחבר הסתפק בציון מקורו ב[[אבודרהם]] בלבד), לצד "טעם שאומרים [[סברי מרנן]]", שהוא מנהג שאינו מוזכר בתלמוד.
 
הספר אינו מהווה מחקר שמתחקה אחרי המקורות הקדומים ביותר למנהגים, וככלל אין בו דיון וביקורת על טעמי מנהגים שהוזכרו בו. זוהי אסופה עממית של מה שנכתב בספרים מסוגים שונים, רבים מהם בדרך דרשנית.