פתיחת התפריט הראשי

שינויים

נוספו 1,328 בתים ,  לפני 8 שנים
אין תקציר עריכה
 
==ביוגרפיה==
רבה בר רב הונא היה בנו של האמורא הנודע [[רב הונא]], שהיה גם רבו המובהק, וכונה על ידו "אבי מורי".{{הערה|[[תלמוד בבלי]], [[S:מעילה טז ב|מסכת מעילה, דף ט"ז, ב']]; [[S:גיטין כט ב|מסכת גיטין, דף כ"ט, ב']].}}. בצעירותוהוא עודלא הספיק ללמודלהכיר מהאמוראיםאת המפורסמיםרב ושמואל, למרות זאת הוא מוסר תורה בשם [[רב (אמורא)|רב]]{{הערה|כך לדוגמה הוא מוסר כמה אמרות בשמו; תלמוד בבלי, [[S:בבא בתרא קלו ב|מסכת בבא בתרא, דף קל"ו, ב']]; [[S:ברכות כה א|מסכת ברכות, דף כ"ה, א']]; ו[[S:שבת צז א|מסכת שבת, דף צ"ז, א']].}} ו[[שמואל (אמורא)|שמואל]].{{הערה|תלמוד בבלי, [[S:עירובין מט א|מסכת עירובין, דף מ"ט, א']].}}
 
בבית מדרשו של אביו, רב הונא, הוא הכיר את [[רב חסדא]] - תלמיד נודע אחר של אביו - והם הפכו לחברים קרובים, ובילו יחד רבות, טיילו, למדו ואף [[דיין (הלכה)|דנו]] יחדיו.{{הערה|תלמוד בבלי, [[S:שבת פט א|מסכת שבת, דף פ"ט, א']]; [[S:נזיר לב א|מסכת נזיר, דף ל"ב, א']].}} רבה בר רב הונא העריך את רב חסדא וכינה אותו "בקיא בדבר הלכה".{{הערה|תלמוד בבלי, [[S:גיטין פו ב|מסכת גיטין, דף פ"ו, ב']].}} מסופר כי רב חסדא ורבה בר רב הונא היו הולכים (מפליגים) בספינה. אמרה להם גבירה אחת (שהייתה [[גוי]]ה): הושיבוני עימכם בספינה! לא הסכימו. אמרה דבר ([[כישוף|לחש]]), ואסרה את הספינה. אמרו הם דבר, ושחררו את הספינה<ref>בבלי, חולין קה ע"ב.</ref>..
 
כאביו, היו לו קשרים עם הריש גלותא. זה האחרון אף שאל אותו שאלות הלכתיות{{הערה|שבת קסו א}} ורבה בר רב הונא אף בא לביקור בביתו יח דעם רב חסדא, ולא ישן בסוכה בטענה ש"שלוחי מצווה" הם ופטורים מהסוכה{{הערה|סוכה י א, וראה סוכה כו א}}. למרות זאת היו לו מריבות עם אנשי הריש גלותא, שלא אהבו אותו{{הערה|סנהדרין ה א}}.
 
לאחר פטירתו של רב הונא לא מונה בנו רבה למלא את מקומו, למרות שכבר היה באותה עת בן שישים, ואת מקומו מילא רב חסדא שכבר היה אז בן שמונים והיה תלמיד חבר של רב הונא, וגם לא התמנה רב חסדא למלא את מקומו של רב הונא מיד עם פטירתו מפאת כבודו של רב יהודה, ורק בשנת תר"י לשטרות, שנתיים לאחר פטירת רב הונא מונה רב חסדא לראשות ישיבת סורא, ורבה בר רב הונא היה דיין בסורא, ויחד דנו בבית הדין{{הערה|שבת י א}}
 
==הערכה==
 
כאשר נפטר העלו את ארונו ל[[ארץ ישראל]], והספידו אותו במילים: {{ציטוטון|גזע ישישים עלה מבבל ועמו ספר מלחמות... רוכב ערבות שש ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק.}}{{הערה|תלמוד בבלי, [[S:מועד קטן כה ב|מסכת מועד קטן, דף כ"ה, ב']].}}
==משפחתו==
 
בנו היה אבא{{הערה|{{בבלי|סוטה|מט|א}}.}}.
==הערות שוליים==
{{הערות שוליים}}