היסטוריה של אתונה בימי יוון העתיקה – הבדלי גרסאות

# החלפת המועצה של סולון בת 400 חברים (100 לכל שבט) במועצה מוגדלת יותר בעלת 500 חברים (50 מכל שבט). גם כוחה של המועצה גדל. הדיון במועצה קדם לקבלת החלטה באספת העם והיו לה תפקידים נוספים.
#אף שהדבר לא מוזכר במפורש במקורות, יש יסוד סביר להנחה שמשרת ה[[סטרטגוס]] הונהגה על ידו.
#חידוש נוסף שנוהגים ליחס לקלייסתנס הוא ה[[אוסטרקיזם]] (שם)- נוהל פוליטי שנוצר באתונה העתיקה, שבמסגרתו ניתן היה להגלות אחד מאזרחי העיר לתקופה של עשר שנים.
 
נפילת הטיראנים סימנה גם את תחילת הפעולה האתונאית מחוץ לגבולות ארצם. בתקופה זו נכרתה הברית עם [[פלטאיה]] ונהדפו התקפות מספר מצד הספרטנים, תבנים ואוובוים. בחוזה השלום שנכרת בין אתונה לאוובויה נאלצה האחרונה לקבל [[קלרוכיה]] (התנחלות) אתונאית לשטחה. הייתה זאת הפעם הראשונה שבה אתונה ייסדה קלרוכיה שהייתה עתידה לשמש אותה עד סוף המאה -5 לפנה"ס.
משתמש אלמוני