הבדלים בין גרסאות בדף "דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה"

מ
←‏מקור: הגהה
מ (←‏מקור: הגהה)
המקור לכלל זה נלמד ממשנה במסכת עירובין{{הערה|{{בבלי|ערובין|צב|א}}}} המתייחסת לחצר גדולה שמחיצתה נפרצה לקטנה בפרצה של עשר אמות ונחשבת כפתח, שהחצר הגדולה מותרת בטלטול, כי אינה פרוצה למקום האסור לה במילואה, אך החצר הקטנה אסורה בטלטול כי היא נחשבת ל"חצר שנפרצה במלואה למקום האסור לה", כלומר מכיוון שאין כל מחיצה בינה לחצר השנייה (שהרי המחיצה של החצר הגדולה היא רק '''מחוץ''' לשטח החצר הקטנה) נחשבת החצר הקטנה כמחוברת לחצר הגדולה, ומכיון שתושביה לא עירבו יחד עם תושבי החצר הגדולה, אוסרים תושבי הגדולה את הטלטול בחצר הקטנה, אך ההפך - לא; אין תושבי החצר הקטנה נחשבים כמתגוררים בחצר הגדולה.
 
ב[[בית מדרש]] שבהשבו ישבו [[רבה]], [[רבי זירא]] ו[[רבה בר רב חנן]] - מגדולי האמוראים של הדור הרביעי, ולפניהם ישב [[אביי]] - מי שעתיד להיות גדול האמוראים בדור החמישי וראש ישיבת פומבדיתא, הם למדו ממשנה זו, כי "דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה".
===דוגמאות===
לכלל זה השפעה על הלכות רבות:
 
על הלכה ספיציפית זו, חולק האמורא [[אביי]], והוא סובר שלא ייתכן שמחיצה תשפיע לאסור, מחיצה היא הלכה המתרת פעולות שנאסרו, אך לא ייתכן שהמחיצה תאסור פעולות שהותרו ללא המחיצה.
 
==הערות שוליים==
{{הערות שוליים}}