הבדלים בין גרסאות בדף "הסעודה האחרונה"

מ
אם הכסף מיועד לרכישת צרכי החג סימן שהסעודה התקיימה לפני ליל הסדר, יום לפניו לכל המאוחר.
בפרק יח מציין יוחנן כי {{ציטוטון|ויהי בבקר השכם ויוליכו את-ישוע מבית קיפא אל-בית המשפט והמה לא נכנסו שמה למען אשר לא-יטמאו כי אם-יאכלו את-הפסח}} ובפרק יט כתוב {{ציטוטון|ויהי כשמע פילטוס את-הדבר הזה הוציא את-ישוע וישב על-כסא המשפט במקום הנקרא רצפה ובלשונם גבתא: והעת ערב פסח וכשעה הששית.}} כלומר, משפטו של ישו התקיים בליל הסדר, וזבח הפסח טרם נאכל. ולפיכך הסעודה התקיימה קודם לכן.
כך גם כתוב ב[[חסרונות הש"ס]] סנהדרין מג א {{ציטוטון|והתניא בערב הפסח תלאוהו לישו והכרוז יוצא לפניו מ' יום קודם שהוא יוצא ליסקל על שכישף והסית והדיח את ישראל כל מי שיודע לו זכות יבא וילמד עליו ולא מצאו לו זכות ותלאוהו בערב הפסח}}
 
אם תלוהו בערב הפסח, הייתה הסעודה קודם לכן.
 
==טקס המיסה==
424

עריכות