הבדלים בין גרסאות בדף "דוח רווח והפסד"

מ (←‏מבנה הדוח: הפרשה (חשבונאות))
* בשלב השישי מפחיתים את הוצאות ה[[מס הכנסה|מס]] ומקבלים '''רווח (הפסד) נקי'''.
 
יש לציין שב[[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]] דוח רווח והפסד הוא על [[בסיס מצטבר]] בתנאי שיש לעסק מלאי אחרת יכול לבחור בין דיווח על בסיס מזומן או מצטבר ובתנאי שתישמר העקביות מדי שנה פס"ד פ"ש נגד קבוצת השומרים. בבסיס מזומן ההכנסה וההוצאה נקבעות במועד קבלת המזומן או תשלום מזומן.בבסיס מצטבר במועד ביצוע העסקה ולפי החלק היחסי של אותה שנה. [[הפרשה (חשבונאות)|הפרשה]] [[לחובות מסופקים]] אינה מוכרת כהוצאה לפי פקודת מ"ה, ויש להוסיף אותה להכנסלהכנסה החייבת בדו"ח תאום מס אםעם זאת, חוב אבוד כן מוכר כהוצאה.
בישראל, בעלי מקצועות חופשיים, כגון רופאי שיניים ועורכי דין, רשאים לבחור בדווח על בסיס מזומן או מצטבר כל עוד אין ברשותם מלאי.
 
משתמש אלמוני