Internet Control Message Protocol: הבדלים בין גרסאות

TTL במקרה הזה זה time to live ולא through the lens
(כיווניות)
(TTL במקרה הזה זה time to live ולא through the lens)
במקרים רבים, הכרחי לבחון את תוכנה של הודעת ICMP ולהעביר את הודעת השגיאה המתאימה ליישום שיצר את חבילת ה־IP המקורית, אשר גרמה לשליחת הודעת ה ICMP.
כלי רשת נפוצים רבים מבוססים על הודעות ICMP. הכלי [[traceroute]] מיושם באמצעות שידור חבילת [[UDP]] או ICMP עם שדות [[TTL]] בעלי ערך ספציפי, ובדיקת הודעות חוזרות האומרות כי הייתה חריגה ממשך הזמן המוקצב במהלך המעבר, או כי היעד אינו נגיש. הכלי [[פינג|פינג (ping)]] מיושם תוך שימוש בהודעות ה־ICMP "הד" ו-"הד תשובה".
 
==רשימת הודעות ICMP מותרות==
משתמש אלמוני