הבדלים בין גרסאות בדף "עקרונות חשבונאיים מקובלים"

(הרחבה)
 
===עקרון העסק החי===
ההנחה היא שהישות החשבונאית הוא גוף שאמור לפעול לאורך זמן, ועל סמך הנחה זו עורכים את הדוחות הכספיים.
{{להשלים}}
בהיעדר בסיס להנחה זו, מחייב עקרון זה לציין זאת במפורש ולערוך שינויים מהותיים באופן הצגת נתוני הישות החשבונאית, כמו למשל הצגת הרכוש הקבוע בשווי מימוש (נמוך).
 
===עקרון הישות הנפרדת===
משתמש אלמוני