הבדלים בין גרסאות בדף "עקרונות חשבונאיים מקובלים"

 
===עקרון התקופה החשבונאית===
עקרון המניח שניתן לחלק את הפעילות הפיננסית של הישות החשבונאית לתקופות קצובות (בד"כ 12 חודשים = שנה קלנדרית), לשם עריכת דוחות כספיים של הפעילות העיסקית.
{{להשלים}}
תקופה זו נחשבת לתבנית פעולות הרישום החשבונאי, למרות העובדה שהעסק מתקיים לפני ולאחרי תקופה זו.
 
===עקרון היחידה המוניטרית===
משתמש אלמוני