הבדלים בין גרסאות בדף "עקרונות חשבונאיים מקובלים"

 
===עקרון הישות הנפרדת===
העסק נחשב מבחינה חשבונאית כיחידה ארגונית נפרדת ועצמאית המנותקת מבעליה, (יודגש כי אין הכוונה רק לחברות בע"מ, אלא לכל עסק ללא קשר להיבטים המשפטיים החלים על חברות, ותאגידים נוספים). הרישום החשבונאי נועד לתעד את פעולות העסק כולן בלבד, ולכן אין לערב עסקאות שעושה בעל העסק באופן עצמאי; הדבר מקבל ביטוי בחשבון חו"ז בעל העסק, ובחשבון הון בעל העסק שמבטאים התחייבות או של בעסק לבעלים או של הבעלים לעסק.
{{להשלים}}
 
===עקרון התקופה החשבונאית===
משתמש אלמוני