הבדלים בין גרסאות בדף "דוח רווח והפסד"

הוסרו 41 בתים ,  לפני 9 שנים
מבנה הדוח
מ (קישור לערך יתום)
(מבנה הדוח)
|+ <big>'''דוח רווח והפסד לדוגמה'''</big>
|-
! colspan="3" | <u>דוח רווח והפסד<br />לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 20082011</u>
|-
!
! !! <u>ש"ח2011</u> !!<br> <u>ש"ח</u>
! style="border-bottom: 1px solid #000;" | 2008
! <u>2010</u> <br> <u>ש"ח</u>
! style="border-bottom: 1px solid #000;" | 2007
|-
| '''מכירות'''
! !! <u>ש"ח</u> !! <u>ש"ח</u>
| 2,200,000
|-
| '''מכירות''' || 2,200,000 || 1,900,000
|-
| עלות המכירות
| style="border-bottom: thin1px solid #000;" | 1,300,000
| style="border-bottom: thin1px solid #000;" | 1,100,000
|-
| '''רווח גולמי'''
| 900,000
| style="border-bottom: thin dashed #000;" | 900,000
| 800,000
| style="border-bottom: thin dashed #000;" | 800,000
|-
| הוצאות מכירה, שיווק והפצה || 320,000 || 300,000
!| style="border-bottom: 1pxthin solid #000;" | 2007320,000
| style="border-bottom: thin dashedsolid #000;" | 900300,000
|-
| '''רווח תפעולי'''
| 580,000
| 500,000
|-
| הוצאות הנהלה וכלליות
|-
| '''רווח לפני הוצאות מימון'''
| 360,000
| style="border-bottom: thin dashed #000;" | 360,000
| 320,000
| style="border-bottom: thin dashed #000;" | 320,000
|-
| הכנסות (הוצאות) מימון, נטו
!| style="border-bottom: 1pxthin solid #000;" | 200820,000
| style="border-bottom: thin dashedsolid #000;" | 800(110,000)
|-
| הכנסות'''רווח אחרי (הוצאות) מימון, נטו || 20,000 || (110,000)'''
| 380,000
| 210,000
|-
| הוצאות אחרות, נטו
|-
| '''רווח לפני מסים על ההכנסה'''
| 380,000
| style="border-bottom: thin dashed #000;" | 380,000
| 95,000
| style="border-bottom: thin dashed #000;" | 95,000
|-
| מסים על ההכנסה