הבדלים בין גרסאות בדף "דוח רווח והפסד"

נוספו 246 בתים ,  לפני 9 שנים
←‏יחסים פיננסיים: שכתוב פסקת היחסים הפיננסיים
(מבנה הדוח)
(←‏יחסים פיננסיים: שכתוב פסקת היחסים הפיננסיים)
 
==יחסים פיננסיים==
אחת הדרכים לאמוד את חוסנה של החברה הוא על ידי השוואת [[יחס פיננסי|יחסי רווח]] שונים לחברות מתחרות באותו ענף עסקי. יחסיעל רווחמנת נפוציםשניתן הםיהיה רווחלהשוות גולמיבין מחולקחברות במחזורדומות המכירות,בסדרי רווחגודל נקישונים, מחולק במחזור מכירות. מעניין גםנהוג לבחון את התפתחות היחסים הללוהפיננסיים לאורךבאחוזים שנים.מתוך כךסך ניתןהמכירות. לדעתבנוסף, אם החברה בתהליךבחינה של שיפור, אם על ידי התייעלות בייצור, בשיווקגידול או באמצעותקיטון ניהולמול טובתקופת יותרהשוואה של ההיבט המימוני, אוגם שמצבההיא הולךנעשית ומורעבאחוזים.
 
יחסי רווח נפוצים הם: [[שיעור רווח גולמי]] המתקבל על ידי חלוקת [[רווח גולמי]] במחזור המכירות, [[שיעור רווח תפעולי]] המתקבל על ידי חלוקת [[רווח תפעולי]] במחזור המכירות, ו[[שיעור רווח נקי]] המתקבל על ידי חלוקת [[רווח נקי]] במחזור מכירות.
על מנת שניתן יהיה להשוות בין חברות דומות אולם בסדרי גודל שונים, נהוג לבחון את היחסים הפיננסיים באחוזים מתוך סך המכירות.
 
בנוסף בחינה של גידול או קיטון מול תקופת השוואה גם היא נעשית באחוזים.
מקובל גם לבחון את התפתחות היחסים הללו לאורך שנים. כך ניתן לדעת אם החברה בתהליך של שיפור, אם על ידי התייעלות בייצור, בשיווק או באמצעות ניהול טוב יותר של ההיבט המימוני, או שמצבה הולך ומורע.
 
==ראו גם==