הבדלים בין גרסאות בדף "דוח רווח והפסד"

נוספו 142 בתים ,  לפני 9 שנים
←‏מבנה הדוח: הגהה, שכתוב, הרחבה
(←‏יחסים פיננסיים: שכתוב פסקת היחסים הפיננסיים)
(←‏מבנה הדוח: הגהה, שכתוב, הרחבה)
הערה: כנהוג בחשבונאות, נהוג להציג הוצאות ו/או הפסדים בתוך סוגריים, כלומר יתרה בזכות. מונחים בתוך סוגריים מייצגים התחייבויות של החברה בסעפים מאזניים והוצאות בדוח רוו"ה.
 
* בשלב הראשון מחושב '''[[רווח (הפסד) גולמי]]''' ([[ברוטו]]). חישוב זה נעשה באמצעות ניכוי עלויות [[ייצור]] המוצר או עלות קנייתו, מההכנסה הנובעת ממכירתו. אם כן, עלות המוצר בחברה יצרנית כוללת את כל הפעולות הקשורות לתהליכי הייצור המוגמר: קניית [[חומר גלם|חומרי גלם]], תהליכי העיבוד, עבודות חוץ וכדומה. לעומת זאת, בעסק מסחרי העלות כוללת את מחיר הרכישה של המוצר והוצאות שנלוות לה (הוצאות [[הובלה]], [[מכס]] וכיוצא בזה).
 
* בשלב השני מחושב '''[[רווח (הפסד) תפעולי]]'''. בשלב זה מחסרים מהרווח (או ההפסד) הגולמי את הוצאות התפעול השוטף של העסק: הוצאות המכירה ([[שיווק]] ו[[פרסום]]), הוצאות הנהלה (הניהול השוטף) והוצאות כלליות - למשל הוצאות משרדיות, [[שכר]] המנהלים וסוכני המכירות.
 
* בשלב השלישי מחושב "'''רווח (הפסד) לאחרלפני הוצאות מימון",'''. הקרויהוא לעתיםמייצג "רווחאת (הפסד)הרווח מפעולותבניכוי שוטפות".הוצאות תוצאההמטה זושל מתקבלתהחברה מחיסורהכוללות הוצאות המימון מהרווחהנהלה (אוהניהול ההפסדהשוטף) התפעוליוהוצאות כלליות - למשל הוצאות משרדיות למיניהן ו[[שכר]] המנהלים.
 
* בשלב הרביעי מחושב '''רווח לאחר הוצאות מימון''', הקרוי לעתים '''רווח (הפסד) מפעולות שוטפות'''. תוצאה זו מתקבלת מחיסור הוצאות המימון של החברה.
* בשלב הרביעי מופחתות "הוצאות והכנסות אחרות" (הוצאות והכנסות שאינן קשורות לפעילות העסקית הרגילה של החברה - למשל מכירת [[רכוש קבוע]]) ומתקבל '''רווח (הפסד) לפני מס הכנסה'''.
 
* בשלב הרביעיהחמישי מחושב '''רווח (הפסד) לפני מס הכנסה'''. מופחתות "הוצאות והכנסות אחרות" (המייצגות הוצאות והכנסותו/או הכנסות שאינן קשורות לפעילות העסקית הרגילה של החברה - למשל מכירת [[רכוש קבוע]]), ומתקבל[[רווחי '''רווחהון]] (הפסד)או לפני[[רווחי מס הכנסה'''אקוויטי]].
* בשלב החמישי מוסיפים או מחסירים [[רווחי אקוויטי]].
 
* בשלב השישי מפחיתים את הוצאות ה[[מס הכנסה|מס]] ומקבליםמחושב '''רווח (הפסד) נקי'''. תוצאה זו מתקלת על ידי הפחתת הוצאות ה[[מס הכנסה|מס]].
 
יש לציין שב[[חברה (תאגיד)|חברה בע"מ]] דוח רווח והפסד הוא על [[בסיס מצטבר]] בתנאי שיש לעסק מלאי אחרת יכול לבחור בין דיווח על בסיס מזומן או מצטבר ובתנאי שתישמר העקביות מדי שנה פס"ד פ"ש נגד קבוצת השומרים. בבסיס מזומן ההכנסה וההוצאה נקבעות במועד קבלת המזומן או תשלום מזומן.בבסיס מצטבר במועד ביצוע העסקה ולפי החלק היחסי של אותה שנה. [[הפרשה (חשבונאות)|הפרשה]] [[לחובות מסופקים]] אינה מוכרת כהוצאה לפי פקודת מ"ה, ויש להוסיף אותה להכנסה החייבת בדו"ח תאום מס עם זאת, חוב אבוד כן מוכר כהוצאה.