פתיחת התפריט הראשי

שינויים

עריכה
'''הערכה פסיכולוגית''' היא תהליך מקצועי הבודק את מצבו ה[[רגש]]י וה[[נפש]]י של אדם. התהליך נערך על ידי [[פסיכולוג]]ים באמצעות כלים אבחוניים שונים, ומשמש להתוויתלהעלאת דרךהשערות לגבי [[פסיכותרפיה|טיפולאישיות]] או להעלאת השערות לגבי אישיותוו ותפקודו של האדם בתחומי חיים שונים., ההערכהלשם היאלהתווית מתחומידרך המומחיות החשובים ביותר של ה[[פסיכולוגפסיכותרפיה|טיפול]]ים., 91%התאמת מה[[פסיכולוגיהמסגרת קלינית|פסיכולוגיםטיפולית, הקליניים]]חינוכית עוסקיםאו ביןתעסוקתית, השארוהמלצות גםלדרכי בתחוםפעולה זהנוספות.
 
ההערכה היא אחד מתחומי המומחיות החשובים ביותר של ה[[פסיכולוג]]ים. מרבית ה[[פסיכולוג קליני|פסיכולוגים הקליניים]], ה[[פסיכולוג חינוכי|חינוכיים]], ה[[פסיכולוג התפתחותי|התפתחותיים]] וה[[פסיכולוג תעסוקתי|תעסוקתיים]] עוסקים בין השאר גם בתחום זה.
 
==מטרות==
להערכה הפסיכולוגית מספר מטרות:
* לתאר את אופן ההתפתחות, המצב האינטלקטואליה[[קוגניציה|קוגניטיבי]], המצב האקדמי, המצב הרגשי, המצב האישיותי, המצב החברתי והמצב ההתנהגותיוההתנהגותי של אדם מסויםהאדם{{הערה|שם=שריון|1=[http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/7655B75C-0F73-4F3E-BBF5-71DBF7E35012/125917/choveret1.pdf לגעת מבעד לשריון.] משרד החינוך (2009)}}.
* להבין טוב יותר בעיות פסיכולוגיות [[רגש]]יות או [[התנהגות]]יות של [[אדם]] מסויםהאדם, ולשער [[השערה (מדע)|השערות]] לגביהן.
* לפתח תוכנית [[טיפול פסיכולוגי|טיפולים]]והתערבות מתאימה.
 
לפיכך, תוצאותיה של הערכה פסיכולוגית הןעשויות בדרךלהיות כלל התרשמויותהתרשמויותיות וכלליות, ולא בהכרח תינתן [[אבחנה]] מדויקת.
 
לעתים במהלך ההערכה עולה חשד לקיומו של מצב או גורם כלשהו, הנמצא מחוץ לתחום הידע של הפסיכולוג, אשר עלול להשפיע לרעה על מצבו של האדם., ונמצא מחוץ לתחום הידע של הפסיכולוג המעריך; במקרים אילו עלאלו הפסיכולוג להמליץימליץ על המשך הבדיקה אצל איש המקצוע המתאים.
לפיכך, תוצאותיה של הערכה פסיכולוגית הן בדרך כלל התרשמויות וכלליות ולא בהכרח תינתן [[אבחנה]] מדויקת.
לעתים במהלך ההערכה עולה חשד לקיומו של מצב או גורם כלשהו, הנמצא מחוץ לתחום הידע של הפסיכולוג, אשר עלול להשפיע לרעה על מצבו של האדם. במקרים אילו על הפסיכולוג להמליץ על המשך הבדיקה אצל איש המקצוע המתאים.
 
====ההבדל בין הערכה לאבחון====
{{להשלים}}
 
==שיטות וכלים==
הערכה פסיכולוגית מתבססת תחילה על איסוף מידע אודות האדם ביחס לתקופות שונות בחייו ([[תולדות החולה|אנמנזה]]). בדיקת הרקע יכולה לכלול סקירת רישומים ואבחונים קודמים.
בדיקת הרקע יכולה לכלול סקירת רישומים ואבחונים קודמים. לצורך בחינת המצב הקיים נעשה שימוש בכלי הערכה שונים.
 
לצורך בחינת המצב הנוכחי של האדם, נערכת [[מדידה והערכה]] באמצעות [[מבחן|מבחנים]] וכלי הערכה שונים המועברים לאדם הנבדק. ישנו מגוון רחב של כלי הערכה פסיכולוגיים, לחלקם הוכחו ה[[מהימנות (שיטות מחקר)|מהימנות]] (עקביות המדידה) וה[[תוקף]] (המבחן אכן בודק מה שהתכוון לבדוק), ולחלקם לא. בכדי להתרשם מאיכות המידע שמפיק כלי מסוים, יש לבדוק את [[תחום הערכה|תחום ההערכה]] שלו לאור ה[[מדדים לבדיקות אבחון]] של [[תורת המבחנים]]. בנוסף, כדי לדעת האם ה[[ציון (הערכה)|ציונים]] שנמדדו במבחן מסוים תקינים או לא ביחס ל[[התפלגות נורמלית]] ב[[אוכלוסייה]], חייבת להיות אפשרות להשוות אותם ל[[נורמליות|נורמה]].
באופן כללי [[מבחן|מבחנים]] וכלי הערכה נועדו לספק ל[[פסיכולוג]] את ה[[מידע]] הנדרש באמצעות [[מדידה והערכה]].
למרות שישנו מגוון רחב של כלי הערכה פסיכולוגיים, רק לחלקם הוכחו ה[[תוקף]] (המבחן אכן בודק מה שהתכוון לבדוק) וה[[מהימנות (שיטות מחקר)|מהימנות]] (עקביות המדידה). לכן:
* בכדי להתרשם מ[[איכות]] המידע שמפיק כלי מסוים יש לבדוק את [[תחום הערכה]] שלו לאור ה[[מדדים לבדיקות אבחון]] של [[תורת המבחנים]].
* כדי לדעת האם ה[[ציון (הערכה)|ציונים]] שנמדדו במבחן מסוים תקינים או לא ביחס ל[[התפלגות נורמלית]] ב[[אוכלוסייה]] חייבת להיות אפשרות להשוות אותם ל[[נורמליות|נורמה]].
 
====מבחני אינטליגנציה====
[[מבחן אינטליגנציה|מבחני אינטליגנציה]] והישגים נקראים גם (מבחני IQ. אילו), הם מבחנים שתוכננו למדוד תפקודים [[קוגניציה|קוגניטיביים]] ספציפיים של הנבדק, בהשוואה לנורמות כלליות. המבחנים בודקים תפקודים כמו [[ידע]] כללי, יכולת [[שפה|מילולית]], [[זיכרון]], טווח [[קשב]], הבנה, [[תפיסה]] חזותית-מרחבית, ועוד.
נמצא במחקרים כי חלק מהמבחנים עשויים לנבא יכולות ביצוע שונות, בעיקר יכולות בית-ספריותאקדמיות.
המבחנים בודקים תפקודים כמו [[ידע]] כללי, יכולת [[שפה|מילולית]], [[זיכרון]], טווח [[קשב]], הבנה, [[תפיסה]] חזותית-מרחבית, ועוד.
נמצא במחקרים כי חלק מהמבחנים עשויים לנבא יכולות ביצוע שונות, בעיקר יכולות בית-ספריות.
 
דוגמאות למבחני IQ הן:
* מבחן [[WAIS-R]] למבוגרים
* [[מבחן וקסלר לילדים|WISC-R95]] לילדים בגיל בית-ספר הספר
* [[WPPSI]] לילדים קטנים עדמתחת גיללגיל בית-ספר. הספר
 
====מבחני אישיות====
[[מבחן אישיות|מבחני אישיות]] נועדו לתאר דפוסי [[התנהגות]], [[חשיבה|מחשבות]] ו[[רגש]]ות.
הם מחולקים לשני סוגים:
* מבחנים [[אובייקטיביות|אובייקטיביים]] - אילו הם מבחנים [[מבחן רב-ברירתי|רבי-ברירה]] המבוססים על הגבלת אפשרויות התגובה של הנבדק., למשל לדוגמה:באמצעות סימון תשובת כן/לא, נכון/לא נכון, או [[סולם מדידה|סולם]] מדרגי. התשובות לשאלות אילואלו מאפשרות חישוב ציונים שניתן להשוות לקבוצה נורמטיבית. לדוגמה: [[מבחן MMPI]].
* [[מבחן השלכה|מבחנים השלכתיים]] - אילו הם מבחנים המאפשרים תשובות פתוחות, ובדרך כלל מבוססים על גירויים עמומים, מתוך הנחה שהם חושפים דינמיקות פסיכולוגיות [[לא מודע|לא-מודעות]]. לדוגמה: [[מבחן רורשאך]] או [[מבחן TAT|TAT]].
* ניתוח ציור - [[אבחון ציורי ילדים]] ומבוגרים, לשם הערכת מאפיינים רגשיים של המצייר.
 
====מבחנים ניורופסיכולוגיים====
מבחנים [[נוירופסיכולוגיה|נוירופסיכולוגיים]] מורכבים ממטלות שתוכננו למדוד תפקודים פסיכולוגיים ספציפיים שידועים כקשורים למבנים [[מוח]]יים או נתיבים [[עצבים|עצביים]] מסוימים.
 
למבחנים אילואלו שני שימושים עיקריים:
* הערכת הפגיעה או ה[[לקות|ליקוי]], שנגרמו בעקבות [[טראומה גופנית|פציעה]] או [[מחלה]] שידועה כמשפיעה על תפקודים נוירוקוגניטיביים.
* מחקר להשוואה בין יכולות נוירופסיכולוגיות של נבדקים בקבוצות ניסוי שונות.
 
====ראיונות ותצפיות====
ראיון ותצפית קליניים הם מרכיב חיוני להערכה,. ומסתכליםהפסיכולוגים במהלכםמתבוננים במהלך ההערכה על מראה כללי של האדם, התנהגות, מצב רוח, רגש, הבנה, התמצאות, תובנה, זיכרון ותקשורת.
 
[[תצפית (מדע)|תצפיות]] קליניות מתוכננות להשגת מידע על האדם מצפייה בהתנהגותו.
 
==התרשמות אבחונית==
אחרי ההערכה הפסיכולוגית, פסיכולוגים קליניים מגישים התרשמות אבחונית. לרוב הם מסתייעים לשם כך בספר מדריך האבחנות הבינלאומי [[ICD]] (גרסה 10), או האמריקאי [[DSM]] (גרסה IV-TR). ספרים אלו משתמשים במונחים ועקרונות רפואיים, וכוללים קטגוריות של [[הפרעה נפשית|הפרעות נפשיות]] שניתנות לאבחון לפי רשימות קבועות של קריטריונים תיאוריים. [[מערכת הבריאות בארצות הברית]] ורוב [[חברת ביטוח|חברות הביטוח]] האמריקאיות דורשות אבחנה מתוך ה- DSM, כדי לאפשר מימון טיפולים רלוונטיים.
 
ה- DSM משתמש במודל הרפואי הקטגוריאלי, ותופס בעיות פסיכולוגיות במונחים של [[מחלה|מחלות]] מובחנות, שניתן להגדיר על ידי קבוצת קריטריונים מינימלית, כמו: [[סימפטום|סימפטומים]] שהנבדק מדווח עליהם ועוצמתם, התנהגויות שונות, משך התופעות, איך הן התחילו ועוד. לאחרונה עולה המודעות לכך שמודל זה אינו הדרך היחידה לתאר ולהבין בעיות פסיכולוגיות. בנוסף, קיימות מעט יחסית הצדקות אמפיריות לגבולות ההגדרות של הקריטריונים, שמבוססים על [[קונצנזוס]] קליני ולכן הם שרירותיים בעיקרם.
 
לפיכך, מתקיימים דיונים רבים בשדה הקליני לגבי שיטות חלופיות לאבחוןלהערכה פסיכולוגיפסיכולוגית על פי המודל הרפואי. מודלים אפשריים שנדונים הם, למשל, "המודל הממדי", שמבוסס על מודלים בעלי [[תוקף]] אמפירי של הבדלים בינאישיים (כמו [[מודל חמשת הגורמים]] של האישיות), או "המודל הפסיכו-חברתי" וה"[[המודל הביופסיכוסוציאלי|ביופסיכוסוציאלי]]", שלוקחשלוקחים בחשבון גם מצבים אינטרסובייקטיביים משתנים. תומכי המודלים האלו טוענים שהם נותנים יותר גמישות אבחונית ותועלת קלינית, ללא הסתמכות (או הסתמכות פחותה) על הרעיון הרפואי של מחלה. אך הם גם מודים שהמודלים האלו עדיין לא חזקים מספיק כדי להיות בשימוש נרחב ונפוץ, וצריכים להמשיך ולהתפתח.
 
פסיכולוגים קליניים [[בריטניה|בריטיים]] לא נוטים לאבחן, אלא מעדיפים להשתמש בנוסחאות - מיפוי אישי של הקשיים שאיתם מתמודד הנבדק, כולל גורמים שמגבירים את הרגישות הראשונית לקושי, מאיצים אותו, ומשמרים את הקושי.
 
==מערכת החינוך==
הערכה פסיכולוגית יכולה לתרום רבות לשיפור השיגיהםהישגיהם של [[תלמיד]]ים מסוימיםעם לקויות ב[[חינוך בישראל|מערכת החינוך]].
 
אחד השימושים הנפוצים הוא הפנייה של תלמידים בעלי קשיי למידה לאבחון פסיכולוגי לצורך בדיקת חשד לקיומה של [[לקות למידה]]{{הערה|שם=חוזר|משרד החינוך, [http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc//sd4bk4_3_25.htm חוזר מנכ"ל תשס"ד/4 (ב)]}} ומתן המלצות ל[[הוראה מתקנת]]. אבחון פסיכולוגי יכול להעשות במקרה זה גם בשילוב עם [[אבחון דידקטי]]. האבחון המשולב נקרא [[אבחון פסיכודידקטי]].
 
פסיכולוג יכול גם לאבחן [[הפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות|הפרעת קשב]], בתנאי שהוא מפנה ל[[רופא]] לצורך בירור [[תחלואה נילוותנילווית]] ובדיקת הצורך בטיפולב[[טיפול תרופתי]]{{הערה|שם=מידה|1=[http://www.health.gov.il/download/forms/a3854_mr40_2010.pdf אמות מידה לאבחון הפרעת קשב וריכוז (ADHD) בילדים מתבגרים ומבוגרים], משרד הבריאות (2010)}}.
 
==ראו גם==
== הערות שוליים ==
{{הערות שוליים}}
 
[[קטגוריה:פסיכולוגיה]]
[[קטגוריה:מבחנים פסיכולוגיים]]
 
[[en:Psychological evaluation]]
35,958

עריכות