מאזן חומצה ובסיס – הבדלי גרסאות

←‏מימן וביקרבונט: תיקון הניסוח וגם תיקון ליקויים ושגיאות בהסבר
(←‏מימן וביקרבונט: תיקון הניסוח וגם תיקון ליקויים ושגיאות בהסבר)
# על ידי מטבוליזם של חלבונים- ביממה מיוצרים דרך מטבוליזם של חלבונים בין 50 ל- 100 mEq של יוני מימן- אלו מתפנים על ידי הכליות.
 
'''מערכת הבופר''' - כדי לנטרללהתנגד חומצה,לשינויים דוגמתחמורים המימןבחומציות שבגוף, מהגוףוביחוד מהצטברות יוני מימן בגוף (בתצורת יוני [[הידרוניום]]), יש צורך בבתמיסת [[בופר]] (buffer):- בופרבדרך הינוכלל אניוןתערובת של חומצה[[אניון|אניונים]] בחומציות חלשהנמוכה, אשריחד מתחברעם לחומצההמלחים (במקרהשלהם. זה,לדוגמה למימן)-xCOO ומנטרליחד אותהעם xCOOH. ב[[ביקרבונטנוזל חוץ תאי]] (HCO3-)של הינוהגוף הבופר העיקרי שלהוא ה[[נוזלתערובת חוץשל תאי|נוזלחומצה החוץפחמתית תאיHCO<sub>3</sub>- [[ביקרבונט]] (או הHCO<sub>3</sub>- ECF), ומנטרלממתנת באופן משמעותי את המימןשינוי במערכתה-PH באופןעם כמעטתוספת מיידייוני מימן, כאשרורק יצויןבכמות כיגדולה ריכוזביותר של יוני המימןמימן תלוייווצר בכמותושינוי שלב-PH. הבופר:אולם, כאשר נוצרקיים חוסרמחסור בביקרבונט, נוצרהגוף עלול לעבור מצבלמצב של [[חמצת]] (אצידוזיס). דרכים נוספות שבהן ניתן לנטרל את יוני המימן בגוף, שלא על ידי ביקרבונט, הינן הכנסת המימן לתאים (תהליך שלוקח זמן רב יותר ומתבצע על ידי חלבונים שונים כמו [[המוגלובין]] או חומצות אורגניות), או למשל נשימת יתר (היפרוונטילציה), שחרור מלחי עצם ועוד.
 
== מערכת הבופרים ==