הבדלים בין גרסאות בדף "אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא"

אין תקציר עריכה
}}
 
הרב '''אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא''', מכונה '''מוהרא"ז''' ([[תקמ"ט]] – [[י"ח באדר ב']] [[תקנ"ד]], [[1794]]) היה [[רב]] ו[[מקובל]] ו[[איש אשכולות]] נודע ביותר ב[[המאה ה-18|מאה ה-18]], התפרסם כאחד מגדולי הרבנים בדורו וכצדיק מיוחד במינו, ונודע בכינויו בעל '''בעל [[יסוד ושורש העבודה]]''' על שם ספרו, או ב[[ראשי תיבות]]: '''יסושה"ע'''.
 
==תולדותיו==
מחבר הספר 'עיר גבורים' כתב על כך ספר מיוחד בשם בשם 'הרואה ואינו נראה', ובו מאריך לתאר את כל פרטי המעשה ואת מעורבותו של הרב אלכסנדר זיסקינד.
 
==חיבוריוספריו==
*'''[[יסוד ושורש העבודה]]''' - ספר מוסר קבלי ופרוש על התפילה.
הרב אלכסנדר זיסקינד כתב חידושים ופירושים רבים,אך מרוב ענוותנותו, הדפיס רק את הספר [[יסוד ושורש העבודה]], והצוואה לבניו ולחברא קדישא.
*'''קרני אור''' - קרני אור פירוש על הזוהר הודפס ע"י נכדו הרב משה הלוי אב"ד גאטש.
בסוף ספרו הדפיס גם הרב המחבר פירוש לבניין בית המקדש שבספר יחזקאל
וסיפר אחד מחסידיו שכאשר שאלו את אותו מה ראה דווקא לפרסם רק ביאורו זה על חלק מספר יחזקאל בשעה שהיה בידו פירוש על כל התנ"ך ענה: "אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח, אבל כבר הזכיר רבנו בעל התוספות יום טוב בפירושו למשניות פרק ה' למעשר שני בשם הירושלמי על משנה זו 'כי בנין בית המקדש קודם למלכות בית דוד' ואם תגיע שעת הכושר שנוכל לבנות בעצמנו את בית המקדש הלא נצטרך לדעת איך ובאיזה אופן לבנותו, ומשום זה פרסמתי את פירושי לבנין בית המקדש שביחזקאל שעל פיו צריכים אנו לבנותו".
 
הרב משה הלוי אב"ד גאטש, הדפיס את פירושו "קרני אור" על הזוהר.
 
==צוואתו==
נוראים ומופלאים ביותר המה דבריו אשר כתב בעצמו בצוואתו לאנשי החברא קדישא, בהם גזר אומר שלא ידברו עליו שום שבח כלל"
נוראים ומופלאים ביותר המה דבריו אשר כתב בעצמו בצוואתו לאנשי החברא קדישא, בהם גזר אומר שלא ידברו עליו שום שבח כלל, "{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=רק את השבח הזה ידברו עלי, מה שאני מעיד עלי שמים וארץ, והיודע תעלומות יודע ויעיד עלי גם כן אחר פטירתי, שהייתי מאמין באמונת אלקותו ית"ש ויתעלה זכרו לעד, ממש כמשה רבינו ע"ה, אך הוא (משה רבינו) ידע בבירור, כפי גודל שכלו, כמ"ש (במדבר יב, ז) 'בכל ביתי נאמן הוא', ואני השפל בגודל אמונה שלימה ואמתות ברורה, בלי שום פקפוק וספק כלל ח"ו, גם בבירור גמור לפי קט שכלי. גם שבח זה יאמרו עלי, שכמה וכמה פעמים ביום, בעת שהייתי בטל מלמוד התורה הקדושה, הייתי מקבל עלי אלקותו ית"ש ויתעלה".|מקור=הצוואה הקטנה, סוף חלק ב'}}
 
כמו כןוכן ציווה לעשות בו [[ארבע מיתות בית דין]],:{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן= '"שיגביהו אותי כמה אנשים עד התקרה ממש ויזרקו אותי בכוח גדול דווקא על הארץ בלי שום הפסק סדין או קש, וכזה יעשו שבעה פעמים זו אחר זו"', לקבור אותו בכל ציציותיו, ולהשאיר סביב קברו מקום פנוי ארבע אמות מכל צד.|מקור=שם}}
 
כמו כן ציווה לקבור אותו בכל ציציותיו, ולהשאיר סביב קברו מקום פנוי ארבע אמות מכל צד.
ובסוף הצוואה ביקש, "גם מכל לומדי התוה"ק, אף מי שלא קיבל מעולם דבר מה מחבורי, בקשתי היא במאד מאד, שיקבעו בו שיעור לימוד כל יום, ומבטיח אני אותם שאהיה מליץ טוב בתמידות בעדם בעולם העליון, ולהשומע יונעם".
 
ובסוף הצוואה ביקש,: "{{ציטוט|מרכאות=כן|תוכן=גם מכל לומדי התוה"ק, אף מי שלא קיבל מעולם דבר מה מחבורי, בקשתי היא במאד מאד, שיקבעו בו שיעור לימוד כל יום, ומבטיח אני אותם שאהיה מליץ טוב בתמידות בעדם בעולם העליון, ולהשומע יונעם".}}
 
==נוסח מצבתו==
135

עריכות