הבדלים בין גרסאות בדף "שיבולת (אמצעי זיהוי)"

מ
 
==הסבר פונטי==
מהתיאור התנ"כי ניתן להבין שאצל בני שבט אפרים חל מיזוג של הצליל שׁ ([ʃ]) אללתוך הצליל ס ([s]), ואילו אצל אנשי גלעד (ושאר בני ישראל, ביניהם כותב הספר) לא חל מיזוג זה. משתמע שבני אפרים היו חריגים בכך שלא ידעו לומר שׁ. זהו הפירוש הנפוץ לסיפור, אך לדעת בלשנים זה לאהוא המקרהשגוי:{{ש}}
 
הייחוד הוא בניב הגלעדי ששמר על העיצור ה[[פרוטו-שמית|פרוטו-שמי]] [θ] (נשמר בערבית כ-[[ث]], מסומן לעיתים בעברית כ-ת', נהגה כמו th במילה האנגלית think, נשמר בערבית כ-[[ث]]), אשר התמזג בעברית המקראית עם הצליל והאות שׁ (השוו שלוששלושה - ת'לאת'ה). לפי הסבר זה אנשי גלעד הורו לבטא "ת'יבולת", ובני אפרים ניסוהשתמשו לקרבבצליל אתהקרוב הצלילביותר בראששידעו המילהלומר בעזרת צליל- ס"סיבולת". קירוב זהכזה נפוץ מאד ומתרחש גם כאשר דוברי [[עברית ישראלית]] מנסים לבטא צליל th באנגלית (סינק במקום ת'ינק). לכותב הספר לא הייתה דרך לכתוב את הצליל שבו השתמשו אנשי גלעד.{{הערה|1=[http://www.jstor.org/stable/10.2307/1355052]}}{{הערה|1=[http://books.google.co.il/books?id=T6jmziooEk0C&lpg=PA65&lr&pg=PA70#v=onepage&q=shibboleth&f=false]}}
 
== שיבולת בשימוש מודרני ==