מדיניות פיסקלית – הבדלי גרסאות

פתיח פשוט שגוי.
(פתיח פשוט שגוי.)
'''מדיניות פיסקלית''' בשונה מ[[מדיניות מוניטרית]], היא מונח ב[[כלכלה]] המתייחסהמתאר להוצאותאת ניהול מערכת המשתנים הראליים של המשק, כמו הוצאות ה[[ממשלה]] כמו גם לאופןוהאופן שבו הן ממומנות, אם- על ידי הטלת [[מס|מיסים]], אםאו על ידייצירת [[חוב ציבורי]] ואם על ידי הדפסת [[הכסף בראייה מקרוכלכלית|כסף]]. מדיניות זו עומדת בניגוד ל[[מדיניות מוניטרית]].
 
==מונחים==
כאשר הממשלה מוציאה יותר מסך הכנסותיה, כפי שנוהגות בפועל רוב הממשלות, אנו נאמר כי לממשלה '''גרעון פיסקלי'''. הגירעון יכול להיות ממומן על ידי מכירת נכסי המדינה או על ידי הנפקת אגרות חוב או מלווים לציבור במטבע המקומי ('''[[%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99|חוב פנימי]]''') או על ידי קבלת הלוואות מחו"ל ('''חוב חיצוני'''). לבסוף, יכולה הממשלה, בדרך כלל על ידי ה[[בנק מרכזי|בנק המרכזי]], להדפיס כסף חדש ולשלם באמצעותו.
 
ממשלה נוקטת '''מדיניות פיסקלית מרחיבה''' כאשר היא מגדילה את הוצאותיה באופן גרעוני, או לעתים כאשר היא מצמצמת את גביית המסים. המצב ההפוך ייקרא '''מדיניות פיסקלית מרסנת'''.