הבדלים בין גרסאות בדף "ביטוח פנסיוני"

מ
בוט החלפות: עניין, הייתה
מ (בוט החלפות: עניין, הייתה)
* '''הקמת קרנות פנסיה חדשות מאוזנות (1995)''' – רפורמה שנוצרה להבטיח לבלימתו של [[משבר קרנות הפנסיה הגרעוניות]] באמצעות חסימתן של קרנות אלה למצטרפים חדשים תוך הקמת קרנות פנסיה חדשות בעלות מנגנון [[איזון אקטוארי]] הולם. אי לכך, לכל קרן פנסיה ותיקה הוקמה קרן פנסיה חדשה.
* '''הלאמת קרנות הפנסיה (2003)''' - תוכנית זו היא המשכה של הרפורמה של שנת 1995. במסגרת תוכנית הרפורמה נקבעו צעדי הבראה רבים החשובים שבהם היו מינוי המנהלת המיוחדת לקרנות הפנסיה הוותיקות, האחדת שיטת חישוב הפנסיה, ההחלטה על העלאת דמי הגמולים המשולמים על ידי העובד והמעביד והעלאת גיל הפרישה לפנסיה.
* '''[[רפורמת בכר]] (2005)'''– שמטרתה העיקרית היתההייתה הפחתת הריכוזיות הבנקאית בארץ. על מנת לקדם את מטרות הרפורמה נדרשו הבנקים, בין היתר, למכור את קופות הגמל שהיו בבעלותם לגופים המוסדיים ולחברות הביטוח. כתוצאה מרפורמה זו נמכרו כלל הקופות הבנקאיות, ולאחר תקופה מסוימת החל גל של מיזוגים ורכישות חוזרות בשוק.
 
משנת [[2003]] קיימת האפשרות למעבר בין קרנות הפנסיה כאשר בשנת [[2008]] נפתחה האפשרות למעבר בין המוצרים הפנסיונים השונים (ביטוחי מנהלים, קופות גמל וקרנות הפנסיה).
 
===איתור עמיתים שהקשר עמם נותק===
סעיף 24 ל[[חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)]] קובע: "השר רשאי לקבוע הוראות לעניןלעניין הצעדים והפעולות שעל חברה מנהלת לנקוט לשם איתור עמיתים שהקשר עמם נותק ולשם איתור מוטבים לאחר מותו של עמית". לבעיות שאותן בא לפתור סעיף זה גורמים רבים, ובהם:
 
* '''החלפה תכופה של מעסיקים''' – מאחר שמרבית ההפרשות לביטוח פנסיוני מבוצעות על ידי המעסיק (ובעבר לקופה לפי בחירת המעסיק), הרי שככל שהוחלפו מקומות עבודה בתכיפות רבה יותר כך קיים סיכוי שלאותו עמית תוכניות פנסיוניות בקופות גמל אחדות, ואף כאלה שאינו מודע להן או שאינו עוקב אחריהן ואינו יודע על קיומן.