היסטוריוגרפיה – הבדלי גרסאות

אין תקציר עריכה
(עריכה)
אין תקציר עריכה
'''היסטוריוגרפיה''' ([[יוונית]]: historia =חקירה, graphein =לכתוב) היא המחקרמונח המציין מחקר [[היסטוריה|ההיסטוריהיסטורי]] או הספרותספרות המתארת את ההיסטוריה. הכותביםמחקר היסטוריוגרפיההיסטוריוגרפי בוחניםבוחן את כתיבת ההיסטוריה ואת אופן יצירתם של חיבורים היסטוריים. היסטוריונים רבים מתמקדים בניתוח האופן שבו מסופרתמיוצגים ומפורשתאירועים ההיסטוריההיסטוריים על ידי [[היסטוריון|היסטוריונים]], באופןאת בוהדרכים השתמשושבהן במקורותהם השוניםבוחרים אשרלספר עמדוולפרש את מהלך האירועים, את אופני השימוש שלהם במקורות העומדים לרשותם ובשיטותואת הצגתהשיטות הסיפורוהגישות ההיסטוריהשונות לכתיבת היסטוריה, ביחסעל ל[[השקפת עולם|השקפותהשקפת העולם]] שלהם.המקופלת בכל אחת מהן.
 
==המקורות לכתיבת היסטוריה==