הבדלים בין גרסאות בדף "פ.י.ב.י. אחזקות"

נוספו 101 בתים ,  לפני 7 שנים
מ
הגהה, עריכה, קישורים פנימיים
(52 קישורים אדומים)
 
מ (הגהה, עריכה, קישורים פנימיים)
{{בעבודה|}}
'''פ.י.ב.י אחזקות''' היא [[חברה ציבורית]] שמניותיהש[[מניה|מניות]]יה נסחרות בבורסהב[[הבורסה לנירותלניירות ערך בתל אביב|בורסה לניירות ערך בתל אביב]]. החברה הינה [[חברת אחזקות]], אשר אחזקתה העיקרית הינה השליטה בבנקב[[הבנק הבינלאומי הראשון|בנק באמצעותהבינלאומי החזקההראשון]] באמצעות של 53.53% בזכויות ההצבעה ו- 53.53% בהון. בנוסף לאחזקותיה בבנק, היו לחברה אחזקות במספר חברות נוספות בתחום ההשקעות הריאליות (שאינן בנקאיות "טהורות"), אשר מרביתן מומשו בשנים האחרונות.
 
==היסטוריה==
החברה התאגדה ונרשמה בישראל כחברהכ[[חברה בע"מ]] ביום [[11 במאי]] [[1972]], במקביל להקמת הבנק הבינלאומי הראשון. בין מקימי החברה היו ממשלת ישראל ומספר משקיעים מחו"ל, ביניהם :
FIRST PENNSYLVANIA INTERNATIONAL CAPITAL CORP ו- .ISRAEL INVESTORS CORPORATION
 
במועד התאגדותה, הנפיקה החברה לממשלת ישראל מנית[[מניית יסוד]] בת 100 שקל ע.נ.
ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה החל מחודש יולי 1978.
 
בחודש מאי 1978 הסכימה ממשלת ישראל לביטול זכויותיה המיוחדות מכוח מנית היסוד ולפיכך החליטה
בחודש מאי [[1978]] הסכימה ממשלת ישראל לביטול זכויותיה המיוחדות מכוח מנית היסוד ולפיכך החליטה האסיפה הכללית לפצל את מנית היסוד ל- 1,000 מניות רגילות A בנות 0.01 שקל ע.נ. כ"א.
 
בחודש דצמבר 1978 מכרה חברת FIRST PENNSYLVANIA INTERNATIONAL
.CAPITAL CORP, שהיתה בעלת המניות הגדולה ביותר, את כל מניות החברה בהן החזיקה, לחברה אחרת שהעבירה אותן לחברות שבשליטת איש העסקים [[שאול אייזנברג]].
בחודש אפריל [[1980]] רכשה דנותחברת חברהההשקעות להשקעות בע"מדנות" את השליטה בחברה מחברות שונות בשליטת אייזנברג.
שונות בשליטת מר שאול אייזנברג.
כתוצאה מהליכי פרוק אליהם נכנסה דנות, רכש איש העסקים ז'אק נאסר כ-את %32השליטה בחברה.57 מההון המונפק והנפרע
המניותמניותיו הוחזקו בידי חברה זרה בשם פלימון (PALIMON B.V) הרשומה בהולנדב[[הולנד]] שהיתה
וכ- %51.02 בזכויות ההצבעה של החברה.
בבעלות מלאה, אך עקיפה, של נאסר. הבעלות בפלימון הוחזקה על ידי פלימקס (PALIMEX)-
המניות הוחזקו בידי חברה זרה בשם פלימון (PALIMON B.V) הרשומה בהולנד שהיתה
חברה זרה הרשומה בפנמה.
בבעלות מלאה, אך עקיפה, של נאסר. הבעלות בפלימון הוחזקה על ידי פלימקס PALIMEX)
.INVESTMENT N.V( חברה רשומה בפנמה.
עם רכישת חבילת המניות הפך נאסר לבעל השליטה בחברה ובבנק.
 
בחודש נובמבר [[1990]], רכשו האחים ג'וזף ומואיז [[משפחת ספרא|ספרא]] מברזילמ[[ברזיל]], בחלקים שווים ביניהם, את כל מניות פלימקס מנאסר.
פלימקס מאת נאסר.
בעקבות רכישות מעת לעת של מניות החברה, עלו החזקותיה של פלימון לכ- %51.89 בהון
וכ- %70.59 בהצבעה.
במהלך שנת [[1998]] החברה החלה לפעול גם כחברת השקעות בתחום ההשקעות הריאליות וזאת באמצעות חברת בת, פיבי השקעות.
חברת הבת, פיבי השקעות.
בחודש ספטמבר [[2003]] עברה השליטה בחברה לקבוצתל[[קבוצת בינו - ליברמן]].
בחודש אפריל [[2005]], במסגרת שתי הצעות רכש לרכישת מניות החברה, נרכשו על ידי פיבי השקעות כ-
%14.55 מהון המניות המונפק והנפרע של החברה, תמורת כ- 240 מיליון ש"ח. בנוסף, רכשה פיבי
השקעות במהלך שנת 2005, מניות נוספות של החברה בהיקף כולל של כ- 225 מיליון ש"ח.