הבדלים בין גרסאות בדף "קרב הארדנים (1914)"

מ (בוט החלפות: ארמייה)
==מהלך הקרב==
 
הקרבסדר הכוחות של הצדדים היריבים, שהשתתפו בקרב, כלל שתי [[ארמייה|ארמיות]] מכל צד. הכוח הצרפתי הורכב מן הארמיות השלישית והרביעית, עם סדר כוחות שלשכללו כ-360,000 חיילים, ואילו הכוח הגרמני הורכב מן הארמיות הרביעית והחמישית, עם סדר כוחות שלשכללו כ-380,000 חיילים.
 
הצבא הגרמני באזור הארדאנים, פעל בגזרהבמסגרת המרכזיתתוכנית המערכה הגרמנית, שהותוותה ב[[תוכנית שליפן]] לכיבוש צרפת. הפעילותהוא הגרמניתנועד כללהלהתקדם תנועהבאיטיות לתוך שטח צרפת, ובנייתלתפוס ביצוריםעמדות הגנתייםמיגננה, תוךולספק כדיאת תנועה,הציר בהתאםלתנועת לקצבהאיגוף התקדמות הכוחות.של הכוח הצרפתיהגרמני פנההעיקרי, בתנועהשרוכז מאגפתבאגף במטרההימני. הכוח הצרפתי ניסה לתקוף במרכזואת שלמרכז הכוח הגרמני המתקדם.
תנאי השטח המיוערים, המקשיםשהיקשו גם כך על פעילותתנועת צבאיתהכוחות היריבים, הפכוהוחמרו לבלתי אפשריים כאשרבשל ערפל כבד, כיסהשהיקשה אתמאוד היערותעל הראות, וגרם לכוחותלשורה להיתקלשל זהקרבות בזההיתקלות מטווח אפסיקצר. הכוחות הצרפתיים אשרהצליחו אמנם הגיחולהפתיע בהפתעהאת מן היערהגרמנים, אך הם צוידו ב[[מדים]] בהירים. וללאללא כל [[הסוואה]] ובלטו על רקע היער החשוך. למרות ההפתעה הצרפתיתהראשונית, הגרמנים, שהספיקו בינתיים להתחפר בעמדותיהםבעמדות בהתאם לתוכניותלתוכנית המערכה הקרבשלהם, הגיבו באש [[מקלע]]ים מטווח קצר וזכו גם לסיוע [[ארטילריה|ארטילרי]] יעיל, עלשגרם אבידות כבדות הכוחלכוח הצרפתי התוקף.
 
==תוצאות הקרב==