פתיחת התפריט הראשי

שינויים

 
== הנבחרות ==
הנבחרות בנויות לרוב מחמישהמארבעה עד חמישה מתמודדים, אףהגם שבעברשהכללים היומתירים נבחרות קטנות יותר (אפילוכשהמינימום הנדרש הוא של שני מתמודדים). בכל סיבוב, שני מתמודדיםנציגים מכל נבחרת יטענו עברו צד אחד בסכסוך (נבחריםApplicant באקראיor Respondent). מתמודד שלישי רשאי לשבת לצד הטוענים על הספסל, אך אינו רשאי להציג טיעונים (Of Counsel).
 
לנבחרות אין מבנה אחיד. חלק מן הנבחרות מייחדות שני טוענים בעל-פה לכל צד לסכסוך, כאשר מתמודד חמישי מתפקד כ[[עוזר מחקר]], מנהלן, ספרן או טוען חלופי. נבחרות אחרות מייעדות שניים או שלושה מתמודדים להצגת טיעונים, כאשר אדם אחד לפחות טוען עבור המשיבה והעותרת גם יחד. כמו כן, מרבית הנבחרות כוללות בסגל מאמנים אשר מייעצים ומכינים את הנבחרת במשך פרק זמן מסוים עובר לתחרות. מאמנים הם לרוב סגל אקדמי של המוסד האקדמי ממנו מגיעה הנבחרת ו/או מתמודדים מתחרויות ג'סאפ בשנים עברו.
 
אחת הסיבות לפופולריות והיוקרה של הג'סאפ היא איכות המתמודדים בשלב הבינלאומי. לשלב זה מגיעים המתמודדים כשהם שולטים באופן מלא בעקרונות המשפט הבינלאומי, במוסדותבפרקטיקה הבינלאומייםשל ובפרוצדורה. בנוסףמדינות, לסטודנטיםשל ידעהאו"ם נרחבושל עלמוסדות תיקיםוארגונים שוניםבינלאומיים, בהלכות שונות של טריבונאלים, בתי דין ובתי משפט בינלאומימדינתיים, אזוריים ובינלאומיים וכן עלבכללי אירועיםהפרוצדורה עכשווים.של מצופה[[בית מןהדין הבינלאומי לצדק]], היושב בהאג. המתמודדים להיותמדורגים בעליעל ידערמת במקריהידע עברהמשפטי שצברו, דוגמתכמו תיקיםגם שלעל יכולתם להתמודד עם שאלות השופטים, על השימוש בעובדות המקרה ועל יכולת השכנוע. על פי סעיף 38 לחוקת בית הדין הבינלאומי לצדק, של [[ביתמקורות הדין הפליליהמשפט הבינלאומי ליוגוסלביה לשעברהפומבי]] ושלכוללים [[ביתהסכמים בינלאומיים, הדין הפליליהמנהגי, הבינלאומיעקרונות לרואנדה]]משפט (ICTR),כלליים כמווכן כמקורות משניים גם מקורותכתיבתם משנייםשל שנכתבומלומדים עלופסיקות ידיקודמות מלומדישל המשפטבתי הבינלאומימשפט. בהינתן שמרבית מהסוגיות המועלות מדי שנה בתחרות הן חדשניות ומאתגרות, המשתתפים נדרשים לעשות שימוש מגוון ויצירתי במגוון המקורות הנ"ל כדי לבסס את טיעוניהם.
 
== ישראל והג'סאפ ==
משתמש אלמוני