הפילוג בקיבוץ המאוחד: הבדלים בין גרסאות

עד הקמת [[מדינת ישראל]] היה הקיבוץ המאוחד תנועה קיבוצית גדולה ומשפיעה. מאז הקמתו שררה בו מתיחות על דרכו אך הקיבוץ פעל כתנועה עצמאית אחת והוגדר כחלק אינטגראלי מהתנועה הציונית ומהסתדרות העובדים. תושביו לא חויבו להשתייכות מפלגתית מסוימת, מה שאיפשר בניית יישובים גדולים הפתוחים לקליטה.
 
לאחר [[קום המדינה]] החל תהליך של היפרדות מצד חברי מפא"י בקרב קיבוצים אשר היו חצויים מבחינה מפלגתית. דבר זה נבע מהחרפת [[המלחמה הקרה]] בעולם אשר הטילה באותה עת את צילה על ישראל. לאורך התקופה [[ממשלת ישראל|ממשלות ישראל]] הראשונות, שהונהגהשנשלטו על ידיבידי מנהיגי מפא"י, קיימהקיימו מדיניות של [[המדינות הבלתי-מזדהות|אי-הזדהות]] ובשלבעם המעצמות הגדולות, עד שבשלב מסוים זנחה הממשלה את מדיניותה זו והביעה תמיכה ב{{ה|גוש המערבי}} על ידי משלוח תרופות ל[[דרום קוריאה]]. מפ"ם, לעומת זאת, תמכה באופן עקבי ב[[הגוש המזרחי|גוש המזרחי]].
 
== הפילוג באשדות יעקב ==