הוויה וזמן – הבדלי גרסאות

נוספו 30 בתים ,  לפני 9 שנים
מ (קטגוריה)
בעמודיו הראשונים של הספר, היידגר מתאר את הפרויקט אותו נטל על עצמו במלים הבאות: "כוונתנו במסכת הבאה היא לעבוד על שאלת משמעותה של ההוויה, ולעשות כן באופן קונקרטי". היידגר טוען, בהמשך לכך, כי המסורת האונטולוגית פסחה על שאלה זו באופן לא מבוסס, בנמקה כי שאלה זו היא כללית, בלתי-ניתנת להגדרה או ברורה מאליה.
 
היידגר מציע, כחלופה, להבין את ההוויה עצמה באופן מובחן מישויות אחרות. לפי היידגר, מה שמבחין הוויה מישויות אחרות, הוא האופן שבו ההוויה מובנת. היידגר מחפש, בכך, לזהות קריטריון או תנאי שבלעדיו אף ישות לא תוכל להופיע כלל. היידגר טוען כי תפיסת ההוויה מובילה להבהרת משמעותה ("sinn des seins", "האופן שבו דבר-מה נעשה לניתן להבנה כדבר-מה"). לפי היידגר, ככל שמובן זה של ההוויה קודם לכל תחושה לגבי אופן הקיום של כל ישות פרטיקולארית, הוא קדם-מושגי, לא-פרופוזיציונאלי ולפיכך גם קדם-מדעי. לפי היידגר, בהמשך לכך, האונטולוגיה היסודית תבאר את ההבנה הקודמת לכל אופן אחר של ידיעה, כמו השימוש בלוגיקה, תאוריה, אונטולוגיה ספציפית או מחשבה רפלקטיבית. לעומת זאת, היידגר מדגיש, אין גישה אחרת להוויה מאשר הישויות עצמן – כלומר, שאלת ההוויה צריכה להישאל באשר לישות כלשהי ובהתייחס להווייתה. לדידי היידגר, הבנת ההוויה כוללת, באופן בלתי נמנע, מעין [[המעגל ההרמנויטי|מעגל הרמנויטי]], קרי, הסתמכות חוזרת, נשנית וברת-התקדמות על פעולת פרשנות.
 
==Dasein==
משתמש אלמוני