זיכרון לטווח קצר – הבדלי גרסאות

מ (←‏מגבלות זמן וקיבולת: קישורים פנימיים)
 
מגבלה נוספת של הזיכרון לטווח קצר היא הקיבולת שלו למספר מוגבל של יחידות מידע נפרדות המכונות "[[סיבית|ביט]]". קיבולת זו מושפעת מתהליכי בקרה הקשורים ל[[קשב]] מודעות ורצון והיא מתוארת על ידי [[המספר הקסום שבע, פלוס או מינוס שתיים]]. יחידת המידע אינן מתייחסות לכמות האובייקטיבית של פרטי מידע, אלא לתפיסה הסובייקטיבית שלהן על ידי האדם, כך שיחידת מידע יכולה למעשה להכיל מקבץ של פריטים המקושרים זה לזה. דבר זה מאפשר להגדיל את הקיבולת של הזיכרון לטווח הקצר על ידי [[ארגון (פעולה)|ארגון]] של מספר פריטים ליחידת מידע אחת בתהליך שנקרא "הקבצה"{{הערה|שם=קוגניטיבית}}. יחידת המידע המתקבלת מקיבוץ הפריטים נקראת "גוש" (chunk). הגוש מהווה יחידת משמעות אחת והוא יכול להיות [[הברה]], [[מילה (בלשנות)|מילה]], [[משפט (בלשנות)|משפט]] או [[מספר]]{{הערה|שם=אבולוציוניים}}.
בדרךמשום זושאין המערכתהגבלה על כמות הפריטים שגוש מסוים יכול להכיל, הדבר מאפשר למערכת ה[[הכרה|קוגניטיבית]] מסוגלת להתגבר במידה מסוימתרבה על מגבלת הקיבולת של הזיכרון לטווח הקצר{{הערה|שם=אבולוציוניים}}.
 
תהליך השינון המיועד לשמר מידע בזיכרון לטווח הקצר מוגבל גם לקצב השינון המשפיע על כמות יחידות המידע שעליהם ניתן לחזור בטרם תחול דעיכה של יחידת המידע הראשונה ברשימה{{הערה|שם=קוגניטיבית}}.