הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיפדיה:דלפק ייעוץ"

מ
getType("Hello World!") == "String"
getType(3.14) == "Number"
getType("3.14") == "String" // if "Number" is desired you can fix it by redefining <getType> as "var type=object.constructor.name; if (type=='String') return isNaN(object) ? "String" : "Number"; return type;"
// var type = object.constructor.name;
// if (type == "String" && object.substr(0,2) != "0x")
// return isNaN(object) ? "String" : "Number";
// return type;
getType(getType) == "Function"
getType(new Date()) == "Date"