Difference between revisions of "מחנה המעבר פיטיבייה"

בשנת [[1941]] כבשו הנאצים את צרפת ומיד פתחו במבצעים לאיסוף יהודיה על מנת לשלחם למחנות שהוקמו אז בגרמניה ובפולין. היהודים שנעצרו הועברו למחנות בשטח צרפת שהקימו הנאצים בסיוע [[משטר וישי]].
 
למחנה פיטיביה הועברו בחודש [[מאי]] כ-4000 יהודים מפריז שנתפסו במהלך סדרה של פשיטות של הנאצים לאיסוף היהודים. בין האסירים היו [[ילדיםילד]]ים רבים. בשנת [[1942]] נשלחו מהמחנה בפיטיביה לאושוויץ 8 משלוחים של יהודים.
 
בין היתר עברה במחנה הסופרת [[אירן נמירובסקי]].