פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מ
שתי שקל
שם [ דף ט, ב] על סימנים לבוא הגשם וסימנים להפסקת הגשם, וההבדלים שבין ארץ ישראל לבבל בעניין זה.
שם, מהיכן מגיעים הגשמים,וראה מסכת עירובין [מה, ב] ידון הלכתי הנוגע לשאלה זו.
גם בשאר תופעות מטראוגליות דן התלמוד, כגון: מקורם של הברקים והרעמים, צבעי ברקים שונים וסוגי רוחות [ברכות נט, ב]; ארבעתארבע עונות השנה [פסחים צד, ב].
 
==ראו גם==
234,177

עריכות