הבדלים בין גרסאות בדף "יקותיאל יהודה גרינוולד"

+
(+)
{{אין תמונה|גבר}}
הרב '''יקותיאל יהודה''' גרינוולד('''זלמן לייב''') ('''ליאופולד''') '''גרינוַולד''' (ב[[כתיב]] שנהג בזמנו: '''גרינוואלד'''; ב[[אנגלית]]: '''Leopold Greenwald'''; [[סיגט]], [[תר"ן]], ([[1890]]) – [[קולומבוס (אוהיו)|קולומבוס]], [[אוהיו]], [[י"ח בניסן]], [[תשט"ו]], ([[1955]])) היה [[רב]] והיסטוריון.ו[[היסטוריון]] [[יהדות הונגריה|הונגרי]]-[[יהדות ארצות הברית|אמריקאי]], מחבר פורה של ספרים רבים בנושאי [[הלכה]] והיסטוריהו[[היסטוריה של עם ישראל|היסטוריה יהודית]]. ידוע בעיקר במחקריו על [[יהדות הונגריה]].
 
==ביוגרפיה==
גרינוולד נולד בעיר סיגט בחבל [[מרמורש]], לאביו ר' יעקב, שהיה [[דרשן]] בעיר. למד בישיבתו של הרב שמואל רוזנברג באונסדורף, ובישיבת הרב [[משה גרינוולד]] ב[[חוסט]] . נשאנישא לאשה את בתלבת הרב צבי הירש הורוביץ, רב קהיתקהילת הרמנשטאדט ב[[טרנסילבניה]].
 
מגיל 14 החל לפרסם מאמרים בכתבי העת היהודיים, בשפות [[עברית]], ו[[יידיש]]. בעיקר עסק בחקר [[יהדות אורתודוקסית|הקהילות האורתודוקסיות]] בהונגריה ותולדות המאבק ב[[יהדות נאולוגית|תנועה הרפורמית]] בארץ זו. במסגרת מחקריו הוא עבר בקהילות רבות, עיין בארכיונים ובספרי הקהילה ורשם [[אפיטף|כתובות]] על [[מצבה|מצבות]] ישנות. בימי [[מלחמת העולם הראשונה]] שירת כחייל בצבאב[[צבא האימפריה האוסטרו-הונגרית|צבא ההונגרי]], ולפי עדותו גם במסעותיו כחייל, בעת עוברו סמוך לבתי עלמין יהודים היה מנצל את הזמן לרישום המצבות.
 
מאמרו הראשון פורסם בבטאוןבביטאון התורני "נטעי בחורים" בהיותו בן 15. את ספרו הראשון, "בית יהונתן", על תולדות ר' [[יונתן אייבשיץ]], פירסםפרסם בסיגעטבסיגט בשנת תרס"ח (1906), בגיל 16. מאז פרסם בהונגריה וב[[ארצות הברית]] מעליותר מ-40 ספרים ומאות מאמרים בכתבי העת.
 
בשנת [[תרפ"ה]] ([[1925]]) [[הגירה לארצות הברית|היגר לארצות הברית]] ושימש כרב בקהילת [[קולומבוס (אוהיו)|קולומבוס]] באוהיו,שב[[אוהיו]] עד יום פטירתו.
 
==ספריו==
* בית יהונתן (על הרב יהונתן אייבשיץ) .. סיגעט, תרס"ח. [http://www.hebrewbooks.org/({{HebrewBooks||בית יהונתן|29034 באתר היברובוקס]}})
רשימה של ספריו ומאמריו עד שנת 1948, נערכה על ידי [[חיים בלוך]] ונדפסה בסוף הספר "תולדות הריפורמציאן הדתית בגרמניא ובהונגריה" [http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=47301&st=&pgnum=124 החל מעמוד זה].
* תלמוד בבלי וירושלמי, יקותיאל יהודה גרינוואלד , [[ברוקלין]], תרצ"ו.
* תולדות משפחת ראזענטהאל -: תולדות ... נפתלי ראזענטהאל ממאהר, ושני בניו ... ומכתבים ... מחכמי הדור המפורסמים ערוכים אליהם ... / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, [[בודפסט]]בודפשט 1920. [http://www.hebrewbooks.org/7567({{HebrewBooks||תולדות באתרמשפחת היברובוקס]ראזענטהאל|7567}})
* לקורות השבתאים באונגריה, ואיטצען,ואץ' תרע"ג .
* כולל תולדות הגאון ר’ אפרים הכהן מוילנא ... גם השקפה על קורות ישראל בימים ההם והריסת עיר אובין בשנת תמ"ו ... / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד , [[קלוז']], 1924 .
* תולדות הכהנים הגדולים - ששמשו בישראל מאהרן הכהן עד סוף בית שני, עם הערות על חיי ישראל בימים ההם, השפעת בית המקדש על בני הגולה ולקורות הכתות בישראל / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, [[ניו יורק]] 1932 [http://www.hebrewbooks.org/7566 באתר היברובוקס]({{HebrewBooks||תולדות הכהנים הגדולים|7566}})
* השוחט והשחיטה בספרות הרבנות -: ספר כולל טובו של השוחט וגורלו..., מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק 1955 http://www.hebrewbooks.org/29034] באתר({{HebrewBooks||השוחט היברובוקס]והשחיטה בספרות הרבנות|29034}})
* קורות חיי הגאון רבי [[יוסף קארו]] -: לקורות חכמי זמנו, השקפה קצרה על התקופה ההיא ולקורות ישראל בימים ההם באירופה, במצרים, במדינת תוגרמה ובארץ ישראל, מאתניו יקותיאליורק יהודה1953.{{הערה|ביקורת: גרינוואלד,{{הצופה|ע. ניובן-עזרא|הרב יורקר' 1953יוסף קארו וזמנו|1954/11/26|00404}}, {{הצופה||המשך|1954/11/26|00607}}.}}
* הרב ר’ יהונתן אייבשיץ -: ספר כולל תולדותיו וקורותיו..., מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק (1954). [http://www.hebrewbooks.org/6794]({{HebrewBooks||הרב באתרר’ היברובוקס]יהונתן אייבשיץ|6794}})
* קורות עיר [[ברטיסלבה|פרעסבורג]] וגדוליה -: משנת הא אלפים עד ימינו אלה, ונלוה עמו תולדות איזה גאונים... עם מאמרי חכמה, מדע, בקורת והערות... , מאת י’ י’ גרינוואלד , סיגט 1911.
* ספר קורות התורה והאמונה בהונגריה -: כולל מצב התורה והאמונה והשתלשלות הרפורמציה הדתית בתוך היהדות ההונגרית מיום שבאו היהודים לארץ הגר עד שנת הפרוד (הקונגרס בשנת תרכ"ט) וסבת התפרדות היהודים ההונגרים / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, בודפסטבודפשט 1921.
* ספר חכמי מדינתינו -: שם הגדולים וקורות גדולי ישראל... בארצינו, ארץ הגר משנת ד"א תת"כ עד היום הזה... / מאתי יקותיאל יודא גרינוואלד, סיגט 1910 .
* ספר זכרון לראשונים -: כולל תולדות וקורות הגאונים אשר... בעיר סיגעט, ונלוה עמהם ג"כ תולדות שאר גאונים... / עם הערות... מאתי יקותיאל יהודא גרינוואלד, [[סאטמר]] 1909 .
* ספר הזכרונות -: כולל כל התלאות והטלטולים אשר מצאוני במשך המלחמה הגדולה בעמדי מזוין מול האויב / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, בודפסטבודפשט 1922.
* מקורות לקורות ישראל -: לקורות הקהלות ישראל במדינות [[סלובקיה]], אונגריא, טרנסילבניה, ו[[יוגוסלביה]], אשר קבצתי מפנקסי הקהלות, ומבתי החיים, וגם מארכיונים שונים / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, [[ברהובה|ברגסס]] תרצ"ד (1934) .
* הראו מסדרי הבבלי את הירושלמי? -: ספר כולל פרק נכבד בדברי ימי ישראל אחר החרבן... / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד., ניו יורק, תשי"ד (1954) .
* טויזנט יאר אידיש לעבן אין אונגארן, ניו יורק, 1945. ({{HebrewBooks||טויזנט יאר אידיש לעבן אין אונגארן|3383}}) {{יידיש}}
* היהודים באונגאריא יקותיאל יודה גרינולד, וואץואץ', 1913.
* אח לצרה (על דיני [[אבלות]]), [[סנט לואיס]], תרצ"ט [http://www.hebrewbooks.org/2855 באתר({{HebrewBooks||אח היברובוקס]לצרה|2855}})
* כל בו על אבלות -: מבאר ומסדר כל הלכות דינים ומנהגים מיום שנחלה האדם עד תום ימי אבלות ..., ניו יורק 1965. ({{HebrewBooks||כל [http://www.hebrewbooks.org/2825בו באתרעל היברובוקס]אבלות|2825}})
* לפלגות ישראל באונגריא -: מצב התורה בארץ אונגריא, מלחמת היראים בבעלי הריפורס... ובסוף הספר קונטרס זכר צדיק / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, דעווא, תרפ"ט (1929) .
* לפני שתי מאות שנה, או, תולדות הרב [[אלעזר בירבי קליר|אליעזר קאליר]] וזמנו -: מחבר ספרי אור חדש למלאות מאה וחמישים שנה לפטירתו, המעמד הדתי והמוסרי במערב אירופא לפני שתי מאות שנה / מאת יקותיאל יהודה גרוינוואלד, ניו יורק, תשי"ב (1952) .
* לתולדות [[הסנהדרין]] בישראל -: תולדות הסנהדרין ונשיאיה, הכהנים הגדולים וקטגוריא בין בני לוי ובין הנשיאים, השלטון הראשי בימי המלחמה עם הרומאים, ולתולדות [[יוסף בן מתתיהו]]... וספריו / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק 1950 [http://www.hebrewbooks.org/2411 באתר({{HebrewBooks||לתולדות היברובוקס]הסנהדרין בישראל|2824115}})
* [[מהרי"ל]] וזמנו -: קורות חיי רבינו יעקב הלוי נודע בשם "מהריל"... / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק 1944.
* לתולדות הריפורמציאן הדתית בגרמניא ובאונגריא: המהר"ם שיק וזמנו כולל חיי הגאון ר’ משה שיק, תולדותיו, השקפותיו, מלחמתו נגד הריפורם בגרמניא ובאונגריא והשפעתו על דורו, קולומבוס, אוהיו: האחים טברסקי, תש"ח.{{הערה|ביקורת: {{הצופה|צבי-מאיר רבינוביץ|מהר"ם שיק וזמנו|1949/11/18|00500|טורים 4–5}}.}} ({{HebrewBooks||מהר"ם שיק וזמנו|47301}})
* מצבת קודש לקהילות ישראל שנחרבו... כולל שני ספרים -: א. סיגט ופלך מאראמארוש, ב. מאטרסדורף ולקורות שבע קהילות... גם ימי נעוריו של [[החתם סופר|משה סופר]] וצאצאיו / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק 1952. [http://www.hebrewbooks.org/7057({{HebrewBooks||מצבת באתרקודש היברובוקס]לקהילות ישראל שנחרבו|7057}})
 
==לקריאה נוספת==
* בית יהונתן (על הרב יהונתן אייבשיץ) .. סיגעט, תרס"ח. [http://www.hebrewbooks.org/29034 באתר היברובוקס]
* {{HebrewBooksPage|[[חיים בלוך|חיים בלאָך]]|'הרב יקותיאל יהודה גרינוואלד: הערכה במלאת ארבעים שנה לעבודתו הספרותית תרס"ח–תש"ח'|47301|בתוך: יקותיאל יהודה גרינוואלד, '''לתולדות הריפורמציאן הדתית בגרמניא ובאונגריא: המהר"ם שיק וזמנו כולל חיי הגאון ר’ משה שיק, תולדותיו, השקפותיו, מלחמתו נגד הריפורם בגרמניא ובאונגריא והשפעתו על דורו''', קולומבוס, אוהיו: האחים טברסקי, תש"ח, עמ' 3–9|116}} (בסוף; כולל ביבליוגרפיה של כתביו: מעמ' 10 ואילך)
* תלמוד בבלי וירושלמי, יקותיאל יהודה גרינוואלד , [[ברוקלין]], תרצ"ו
 
* תולדות משפחת ראזענטהאל - תולדות ... נפתלי ראזענטהאל ממאהר, ושני בניו ... ומכתבים ... מחכמי הדור המפורסמים ערוכים אליהם ... / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, [[בודפסט]] 1920. [http://www.hebrewbooks.org/7567 באתר היברובוקס]
==קישורים חיצוניים==
* לקורות השבתאים באונגריה, ואיטצען, תרע"ג
* [http://www.worldcat.org/identities/lccn-n80-95587 יקותיאל יהודה גרינוולד] באתר WorldCat Identities
* כולל תולדות הגאון ר’ אפרים הכהן מוילנא ... גם השקפה על קורות ישראל בימים ההם והריסת עיר אובין בשנת תמ"ו ... / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד , [[קלוז']], 1924
* [http://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Greenwald%2C+Jekuthiel+Judah%2C+1889-1955%22 כתבי יקותיאל יהודה גרינוולד] ב[[ארכיון האינטרנט]]
* תולדות הכהנים הגדולים - ששמשו בישראל מאהרן הכהן עד סוף בית שני, עם הערות על חיי ישראל בימים ההם, השפעת בית המקדש על בני הגולה ולקורות הכתות בישראל / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, [[ניו יורק]] 1932 [http://www.hebrewbooks.org/7566 באתר היברובוקס]
* [http://beta.worldcat.org/archivegrid/record.php?id=64394132 ארכיון י"י גרינוולד]
* השוחט והשחיטה בספרות הרבנות - ספר כולל טובו של השוחט וגורלו..., מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק 1955 http://www.hebrewbooks.org/29034] באתר היברובוקס]
 
* קורות חיי הגאון רבי [[יוסף קארו]] - לקורות חכמי זמנו, השקפה קצרה על התקופה ההיא ולקורות ישראל בימים ההם באירופה, במצרים, במדינת תוגרמה ובארץ ישראל, מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק 1953
==הערות שוליים==
* הרב ר’ יהונתן אייבשיץ - ספר כולל תולדותיו וקורותיו..., מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק (1954). [http://www.hebrewbooks.org/6794] באתר היברובוקס]
{{הערות שוליים}}
* קורות עיר [[ברטיסלבה|פרעסבורג]] וגדוליה - משנת הא אלפים עד ימינו אלה, ונלוה עמו תולדות איזה גאונים... עם מאמרי חכמה, מדע, בקורת והערות... , מאת י’ י’ גרינוואלד , סיגט 1911
 
* ספר קורות התורה והאמונה בהונגריה - כולל מצב התורה והאמונה והשתלשלות הרפורמציה הדתית בתוך היהדות ההונגרית מיום שבאו היהודים לארץ הגר עד שנת הפרוד (הקונגרס בשנת תרכ"ט) וסבת התפרדות היהודים ההונגרים / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, בודפסט 1921
{{מיון רגיל:גרינוולד, יקותיאל יהודה}}
* ספר חכמי מדינתינו - שם הגדולים וקורות גדולי ישראל... בארצינו, ארץ הגר משנת ד"א תת"כ עד היום הזה... / מאתי יקותיאל יודא גרינוואלד, סיגט 1910
* ספר זכרון לראשונים - כולל תולדות וקורות הגאונים אשר... בעיר סיגעט, ונלוה עמהם ג"כ תולדות שאר גאונים... / עם הערות... מאתי יקותיאל יהודא גרינוואלד, [[סאטמר]] 1909
* ספר הזכרונות - כולל כל התלאות והטלטולים אשר מצאוני במשך המלחמה הגדולה בעמדי מזוין מול האויב / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, בודפסט 1922
* מקורות לקורות ישראל - לקורות הקהלות ישראל במדינות [[סלובקיה]], אונגריא, טרנסילבניה, ו[[יוגוסלביה]], אשר קבצתי מפנקסי הקהלות, ומבתי החיים, וגם מארכיונים שונים / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, [[ברהובה|ברגסס]] תרצ"ד (1934)
* הראו מסדרי הבבלי את הירושלמי? - ספר כולל פרק נכבד בדברי ימי ישראל אחר החרבן... / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד., ניו יורק, תשי"ד (1954)
* טויזנט יאר אידיש לעבן אין אונגארן / יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק, 1945. [http://www.hebrewbooks.org/3383 באתר היברובוקס]
* היהודים באונגאריא יקותיאל יודה גרינולד, וואץ, 1913
* אח לצרה (על דיני [[אבלות]]), [[סנט לואיס]], תרצ"ט [http://www.hebrewbooks.org/2855 באתר היברובוקס]
* כל בו על אבלות - מבאר ומסדר כל הלכות דינים ומנהגים מיום שנחלה האדם עד תום ימי אבלות ..., ניו יורק 1965 [http://www.hebrewbooks.org/2825 באתר היברובוקס]
* לפלגות ישראל באונגריא - מצב התורה בארץ אונגריא, מלחמת היראים בבעלי הריפורס... ובסוף הספר קונטרס זכר צדיק / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, דעווא, תרפ"ט (1929)
* לפני שתי מאות שנה, או, תולדות הרב [[אלעזר בירבי קליר|אליעזר קאליר]] וזמנו - מחבר ספרי אור חדש למלאות מאה וחמישים שנה לפטירתו, המעמד הדתי והמוסרי במערב אירופא לפני שתי מאות שנה / מאת יקותיאל יהודה גרוינוואלד, ניו יורק, תשי"ב (1952)
* לתולדות [[הסנהדרין]] בישראל - תולדות הסנהדרין ונשיאיה, הכהנים הגדולים וקטגוריא בין בני לוי ובין הנשיאים, השלטון הראשי בימי המלחמה עם הרומאים, ולתולדות [[יוסף בן מתתיהו]]... וספריו / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק 1950 [http://www.hebrewbooks.org/2411 באתר היברובוקס]
* [[מהרי"ל]] וזמנו - קורות חיי רבינו יעקב הלוי נודע בשם "מהריל"... / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק 1944
* לתולדות הריפורמציאן הדתית בגרמניא ובאונגריא - [[משה שיק|המהר"ם שיק]] וזמנו, כולל חיי הגאון משה שיק... מלחמתו נגד הריפורם... / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד. [http://www.hebrewbooks.org/47301 באתר היברובוקס]
* מצבת קודש לקהילות ישראל שנחרבו... כולל שני ספרים - א. סיגט ופלך מאראמארוש, ב. מאטרסדורף ולקורות שבע קהילות... גם ימי נעוריו של [[החתם סופר|משה סופר]] וצאצאיו / מאת יקותיאל יהודה גרינוואלד, ניו יורק 1952. [http://www.hebrewbooks.org/7057 באתר היברובוקס]
 
[[קטגוריה:רבנים הונגרים]]
[[קטגוריה: רבנים אמריקאים]]
[[[[קטגוריה:חוקריכותבי תולדותספרות עם ישראלתורנית]]
[[קטגוריה:מחברי ספרי הלכה]]
[[קטגוריה:מחברי ספרי שו"ת]]
[[קטגוריה:חוקרי תולדות עם ישראל]]
[[קטגוריה: חוקרי יהדות הונגריה]]
106,965

עריכות