הבדלים בין גרסאות בדף "אלכסנדר זיסקינד מהוראדנא"

 
===פעילות ציבורית===
בין מפעלותיו הכבירים לתורה ולחסד, פעל הרב אלכסנדר זיסקינד חיל לטובת עניי ארץ ישראל אפילו במסירות נפש.
ביןובהקשר מפעלותיולכך הכביריםמסופר לתורהעליו ולחסד, אזר הרב אלכסנדר זיסקינד חיל לטובת עניי ארץ ישראל, ופעל למען משימה קדושה זו גדולות ונצורות. פעם נסעשנסע להמבורג, שבגרמניה, כדי לזכות את תושבי העיר במצוה חשובה זו. הנסיעה הייתה כרוכה - בנוסף ליסורי וטלטולי הדרך - במסירות נפש ממש, כי העברתוהעברת כספים ממדינה למדינה נחשבה באותם ימים כבגידה ממש. ואמנםוהרב צדיק זהזיסקינד נתפס ונאסר תחת סורג ובריח למשך תקופה של שנה וחצי! ורק לאחרולאחר השתדלויות מרובות ומאמצים אדירים שוחרר ממאסרו הקשה, אך הוא המשיך במלאכת הקודש של קיבוץבקיבוץ כספים ושליחתם לארץ ישראל. כשהעירווכשהעירו לו על גודל הסכנה שיש בפעולותיו אלו, השיב ואמר ברוב צדקתו: וכי אניח בשביל סכנתי ליהודי ארץ הקדושה לגווע ברעב? אין עניי ארץ הקודש צריכים לרעוב בגין סכנה זו!
 
כן ידוע סיפור נורא על עלילת דם שאירעה בהוראדנא:
135

עריכות