פתיחת התפריט הראשי

שינויים

מחיקת נקודה חסרת פשר.
* לעתים קרובות מתווכח עם מבוגרים.
* לעתים קרובות מסרב או מתנגד לדרישות וחוקים.
* מטריד אנשים מבוגרים.
* נוטה להאשים אחרים.
* סף גירוי ותסכול נמוכים.