סרבן מצפוני – הבדלי גרסאות

נוספו 60 בתים ,  לפני 9 שנים
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
{{בעבודה}}
'''סרבן מצפון''' הוא יחיד הטוען לזכות [[סרבנות|לסרב]] ל[[גיוס חובה|שירות צבאי]] על בסיס [[חופש המחשבה]], טעמי מצפון ו/או דת. חלק מסרבני המצפון מבססים את זכותם על פרשנות סעיף 18 ב[[אמנה בינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות]], טענה שהתקבלה בחלק ממדינות העולם, אף שהאמנה אינה מכירה במפורש בזכות זו{{הערה|[http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/IstandardsI3k.aspx Conscientious objection], United States Human Rights.}}. בחלק ממדינות העולם ניתנת לסרבני מצפון האפשרות לשרות אזרחי, כתחליף לשרות צבאי. חלק מסרבני המצפון רואים בעצמם [[פציפיזם|פציפיסטים]], או בעלי עמדה של אי-התערבות, אי-התנגדות, ואנטי-[[מיליטריזם]].
 
הגדרת סירוב מטעמי מצפון הורחבה באופן רשמי ב-8 במרץ 1995 בהחלטה 1995/83 של [[נציבות האומות המאוחדות לזכויות אדם]]{{הערה|גוף זה הוחלף בשנת 2006 על ידי [[מועצת האומות המאוחדות לזכויות אדם]]}} אשר קבעה כי "אין למנוע מבני אדם החייבים בשרות צבאי את הזכות לסרוב מטעמי מצפון לשרות צבאי"{{הערה|1=[http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=topic&tocid=4565c22523&toid=4565c25f2c9&docid=3b00f0d220&skip=0 Conscientious objection to military service]. refworld, UNHCR}}. קביעה זו אושרה פעם נוספת בשנת 1998 כאשר מסמך נציב האו"ם לזכויות אדם פרסם את המסמך: "סרבנות מצפון לשרות צבאי, החלטה 1998/77 של נציבות האומות המאוחדות על זכויות אדם" ובו הכיר באופן רשמי ב"בני אדם הנמצאים בשרות צבאי ועשויים לגבש סרבנות מטעמים מצפוניים."{{הערה|[http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5bc5759a53f36ab380256671004b643a?Opendocument Conscientious objection to military service: Commission on Human Rights resolution 1998/77]. United Nations Commissioner for Human Rights.}}{{הערה|1=[http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3b00f0be10 Conscientious objection to military servic]. E/CN.4/RES/1998/77, refworld, UNHCR.}}.
 
בשנת 1998 שבה נציבות האומות המאוחדות לזכויות אדם על הצהרות מוקדמות יותר שפורסמו מטעם האו"ם והדגישה כי על המדינות החברות "...להימנע מלהטיל על סרבני מצפון עונשי מאסר וענישה חוזרת ונשנית על שהם מסרבים לבצע שרות צבאי, ומזכירה כי אין למצוא אדם אשם או נושא בעונש על עבירה שעליה כבר הורשע, או זוכה, בדין חלוט בהתאם לחוק וההליך הפלילי בכל מדינה."{{הערה|[http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5bc5759a53f36ab380256671004b643a?Opendocument Conscientious objection to military service: Commission on Human Rights resolution 1998/77], para. 5}}. באותו מסמך מעודדת הנציבות את המדינות החברות להעניק מקלט לפליטים שנמלטו מארצם על רקע סירובם לשרות צבאי מטעמי מצפון.
 
==ראו גם==
* [[ועדת מצפון]]
 
==הערות שוליים==