משפט ערך הביניים – הבדלי גרסאות

←‏ניסוח נוסף: תמונה גיאומטרית? מה לא גיאומטרי בנקודות?
(←‏ניסוח נוסף: תמונה גיאומטרית? מה לא גיאומטרי בנקודות?)
 
===ניסוח נוסף===
קיים ניסוח שקול למשפט ערך הביניים, שנותןהמשתמש תמונהבמונחים גאומטריתשל יותרקטעים שלעל המצבהישר הממשי.
 
בהינתן קטע סגור <math> \ I= [a,b]\subseteq\mathbb{R}</math> ופונקציה רציפה <math>\ f:I\rightarrow \mathbb{R}</math>, אזי :