הבדלים בין גרסאות בדף "יוליה אוגוסטי פיליאה"

 
==נישואים לאגריפה==
כעתעם מותו של מרקלוס בטרם עת, ניצבה בפני אוגוסטוס בעיה של- למצוא חתן חדש לבתו, מכיווןכזה שלאשמסומן רצהגם להכניסכיורשו אדם זר למשפחתוהעתידי. הוא בחר בחברו הטוב ומפקד הצבא המוכשר ביותר שלו, אגריפה. ופקדיש עליוהטוענים להתגרשכי מאחייניתועשה [[קלאודיהזאת מרקלה]].גם יוליהמפני נישאהשלא בשנתרצה 21להכניס לפנה"סאדם לאגריפהזר למשפחתו, כמואולם עםמכיוון מרקלוסשנישואים הדברליוליה היהמהווים סימן לכךלירושת שאוגוסטוסהקיסר, מחשיבכל שלושת חתניה של יוליה לא יכלו להיות אלא יורשיו העתידיים של אוגוסטוס ולא אדם זר. על מנת לממש את האיחוד פקד אוגוסטוס על אגריפה כיורשולהתגרש מאישתו הנוכחית [[קלאודיה מרקלה]], שהיתה גם אחייניתו של אוגוסטוס. יוליה נישאה בשנת 21 לפנה"ס לאגריפה.
 
הנישואים היו נישואים מאורגנים טיפוסיים, אגריפה היה בגילו של אביה של יוליה. יוליה ילדה לו חמישה ילדים: [[גאיוס קיסר]], [[לוקיוס קיסר]], [[יוליה הצעירה]], [[אגריפינה]] ו[[אגריפה פוסטומוס]]. אוגוסטוס אימץ את גאיוס ולוקיוס בשנת 17 לפנה"ס מתוך כוונה להפוך אותם ליורשיו אולם הם מתו בדמי ימיהם.